Microsoft wkracza do kosmosu

Firma ogłosiła nową inicjatywę zmierzającą do wprowadzenia usług świadczonych przez jej flagowe rozwiązanie, jakim jest chmura obliczeniowa Azure, do nowego środowiska. Inicjatywa nosi nazwę Azure Space i jak sama nazwa na to wskazuje, chmura będzie teraz świadczyć swoje usługi również w za pośrednictwem kosmosu.

Azure Space

Nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie innowacyjnych rozwiązań, spełniających potrzeby przemysłu kosmicznego i licznych organizacji z sektora prywatnego i publicznego. Hasłem przewodnim tej inicjatywy jest zawołanie: szybka i bezpieczna sieć satelitarna w dowolnym miejscu na świecie

Wiele firm na świecie funkcjonuje w odległym i niesprzyjającym środowisku, co zwiększa ich zapotrzebowanie na dostęp do danych i do dużej przepustowości. W związku z tym Microsoft ogłasza Azure Space – ekosystem partnerski, który skupi się na rozwoju usług satelitarnych.

Zobacz również:

Microsoft zamierza dostarczać wielo-orbitowe, wielopasmowe i wielozakresowe chmurowe rozwiązania wykorzystujące łączność satelitarną w celu zaspokojenia potrzeb takich klientów.

Inicjatywa zakłada m.in. nowe partnerstwo z firmą SpaceX , które zapewni szerokopasmowy dostęp do satelitów o dużej prędkości i małym opóźnieniu dla nowego modułowego centrum danych Azure noszącego nazwę Modular DataCenter (MDC).

Bazując na istniejącym już partnerstwie Azure Orbital z SES, inicjatywa przewiduje też wsparcie konstelacji O3B Medium Earth Orbit (MEO), w celu rozszerzenia łączności pomiędzy regionami centrów danych w chmurze Microsoft a urządzeniami brzegowymi w chmurze.


TOP 200