Microsoft w gronie finalistów konkursu CSR

Microsoft znalazł się w gronie finalistów polskiej edycji konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact, w kategorii "Duże przedsiębiorstwa". Wyróżnienie zdobył projekt "Biblioteka - miejsce bezpiecznego internetu", który zaangażował 587 bibliotek w całej Polsce.

Wyróżniona kampania "Biblioteka - miejsce bezpiecznego internetu" to efekt współpracy firmy Microsoft z Fundacją Orange, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) oraz Fundacją Dzieci Niczyje. Projekt miał na celu włączenie bibliotek w całej Polsce w działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Biblioteki otrzymały bezpłatny dostęp do kursów na dedykowanej projektowi platformie, przygotowanych z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do materiałów promocyjnych. Dodatkowo, akcji towarzyszył konkurs na najlepszą relację z przeprowadzenia kampanii, co pozwoliło organizatorom stworzyć bazę dobrych praktyk.

Łącznie w kampanię zaangażowało się 587 bibliotek, co umożliwiło dotarcie do 8500 młodych osób. Projekt pozwolił zwiększyć świadomość zagrożeń w internecie wśród dzieci i rodziców oraz wpłynął na zmianę zachowań młodych internautów. Kampania pomogła również wzmocnić rolę kulturalno-edukacyjną bibliotek w społecznościach lokalnych, standardy funkcjonowania tych placówek oraz umożliwiła nawiązanie lokalnych partnerstw.

Zobacz również:

  • Microsoft rozszerza program bug bounty

Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu) powstał w celu nagrodzenia partnerstw ustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem. Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską, a jego koordynacją na poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200