Microsoft w MSWiA

Ludwik Dorn, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z Kevinem Turnerem, dyrektorem ds. operacyjnych Microsoftu.

Ludwik Dorn, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z Kevinem Turnerem, dyrektorem ds. operacyjnych Microsoftu.

Tematem spotkania było podsumowanie działań producenta od czasu wizyty Billa Gatesa w Polsce, poszerzenie zakresu dostępu do kodu źródłowego stosowanych w administracji produktów Microsoftu i projekt powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-administracji. Na temat otwartych standardów rozmawiano także w Sejmie, gdzie odbyła się konferencja m.in. z udziałem przedstawicieli organizacji OASIS i stanu Massachusetts, stosującego format OpenDocument.

Microsoft w MSWiA

Kevin Turner, dyrektor ds. operacyjnych Microsoftu

Bill Gates, odwiedzając Polskę w lutym br., zapowiedział powstanie w Warszawie Centrum Inżynierii Oprogramowania. Obecnie zatrudnia ono 25 osób. W Poznaniu powstało z kolei Centrum Innowacji Microsoft. Koncern organizuje także wakacyjne praktyki dla studentów w Redmond. Wspierał też powstanie Społecznych Centrów Internetowych na Podlasiu.

Przedstawiciele polskiego rządu rozmawiali z Kevinem Turnerem m.in. na temat poszerzenia o aplikacje Office dostępu do kodu źródłowego produktów Microsoftu. Miałoby się to odbyć w ramach projektu Government Security Program, z których korzysta polska administracja. Dzięki GSP jednostki administracji centralnej mogą we własnym zakresie przeprowadzać audyt bezpieczeństwa technologii oferowanych przez Microsoft oraz implementować własne rozwiązania z zakresu ochrony poufności i dostępu do danych. GSP umożliwia zainteresowanym stronom wgląd do kodu wybranego oprogramowania Microsoftu i przeprowadzenie jego modyfikacji.

Niższe koszty IT w samorządach

Mające powstać Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-administracji ma na celu obniżenie kosztów wdrażania systemów IT przede wszystkim w samorządach. "Jest to inicjatywa neutralna technologicznie i będzie otwarta na innych dostawców" - podkreślił Ludwik Dorn, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji. Zapowiedział, że niebawem powstanie grupa robocza, która doprecyzuje tę koncepcję.


TOP 200