Microsoft ujawnił szczegóły dotyczące rozszerzonego wsparcia dla systemu Windows 7

Korporacja informuje, że 1-go kwietnia zacznie sprzedawać usługę, która oferuje firmom rozszerzone wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7.

Oznacza to, że klienci korporacyjni będą mieli więcej czasu na przejście z systemu Windows 7 na system Windows 10 i będą otrzymywać dalej poprawki bezpieczeństwa po wygaśnięciu podstawowego wsparcia dla systemu Windows 7, co nastąpi w styczniu przyszłego roku.

Usługa oferująca rozszerzone wsparcie systemu Windows nosi oficjalną nazwę "Extended Security Updates" (ESU). Warto przypomnieć, że użytkownicy korzystający z tej usługi będą otrzymywać poprawki bezpieczeństwa oznaczone w czterostopniowej skali jako "Critical" lub "Important" (Krytyczne lub Ważne).

Zobacz również:

Usługa będzie oferowana przez kolejne trzy lata (2020, 2021 i 2022) po wygaśnięciu podstawowego wsparcia, a użytkownicy będą musieli ją odnawiać na każdy następny rok. Użytkownicy będą kupować usługę zgodnie z modelem “per-device” (za komputer), a nie “per-user” (za użytkownika).

Jeśli chodzi o cenę, to za usługę trzeba będzie zapłacić 25 lub 50 USD rocznie za jedno urządzenie, z tym iż cena będzie każdego roku podwajać. Niższą opłatę (25 USD) uiszczają użytkownicy posiadający również komputery Windows 10 Enterprise lub Microsoft 365 Enterprise. Za ostatni – a więc trzeci z kolei - rok wsparcia użytkownik zapłaci więc 100 lub 200 USD.

Usługa ESU obejmuje komputery korzystające z oprogramowania Office 365 ProPlus oraz komputery z zainstalowanymi lokalnie aplikacjami wchodzącymi w skład pakietu Office 365 (a więc Outlook, Word, Excel itd.).

Kolejną zaletą usługi ESU jest to, że Microsoft będzie nadal łatał przeglądarkę Internet Explorer 11 (IE11) zainstalowaną na komputerach Windows 7.


TOP 200