Microsoft ujawnia cennik .NET

Microsoft przedstawił w ogólnym zarysie przyszły model opłat wnoszonych przez firmy programistyczne i internautów za korzystanie z .NET My Services - zestawu usług sieciowych (web services).

Microsoft przedstawił w ogólnym zarysie przyszły model opłat wnoszonych przez firmy programistyczne i internautów za korzystanie z .NET My Services - zestawu usług sieciowych (web services).

Narzędzia za darmo

Zasadnicze znaczenie dla powodzenia strategii .NET ma przekonanie niezależnych programistów, że warto rozwijać własne usługi sieciowe, oparte na technologii Microsoftu. Programistom udostępniono pierwsze narzędzia do tworzenia aplikacji .NET. Pozostaną one bezpłatne, a Microsoft zacznie pobierać opłaty od programistów dopiero wtedy gdy gotowe aplikacje zostaną udostępnione użytkownikom.

Stawki są uzależnione od skali projektów. Od małych firm programistycznych, rozwijających niewielkie aplikacje, będzie pobierana opłata roczna w wysokości 1000 USD i dodatkowo 250 USD za każdą aplikację, stworzoną z wykorzystaniem technologii .NET. Firmy wykorzystujące .NET na większą skalę będą płacić Microsoftowi roczny abonament w wysokości 10 tys. USD i 1500 USD za każdą aplikację, wykorzystującą .NET My Services.

Paszport i abonament

Użytkownicy indywidualni mają wnosić opłaty abonamentowe za niektóre spośród usług sieciowych dostępnych w zestawie .NET My Services. Usługi: Passport (identyfikacja użytkowni- ków w sieci), .NET Alerts (informacja o określonych zdarzeniach) oraz .NET Presence (serwis pomagający w ustaleniu lokalizacji użytkownika) będą bezpłatne. Korzystanie z kilkunastu innych elementów .NET My Services, np. przechowywanie dokumentów w sieci, będzie się wiązać z opłatą abonamentową, której wysokość na razie nie jest znana.

Do usług sieciowych użytkownicy będą docierać głównie poprzez portal MSN i pakiet aplikacji biurowych Office. Korzystanie z .NET My Services stanie się możliwe dzięki systemowi pojedynczego logowania - Passport. Microsoft udostępnił tę technologię innym producentom oprogramowania.

Odrębny system opłat przewidziano dla użytkowników korporacyjnych. W tym przypadku jednak wysokość abonamentu będzie ustalana przez Microsoft indywidualnie.


TOP 200