Microsoft udostępnia kod źródłowy standardu CLI i języka C##

Microsoft poinformował o udostępnieniu kodu źródłowego biblioteki CLI ($Common Language Infrastructure$). Kod źródłowy Shared Source CLI stanowi implementację proponowanych przez ECMA standardów biblioteki CLI i C##.

Microsoft poinformował o udostępnieniu kodu źródłowego biblioteki CLI (Common Language Infrastructure). Kod źródłowy Shared Source CLI stanowi implementację proponowanych przez ECMA standardów biblioteki CLI i C#. Są one przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows XP i FreeBSD.

Shared Source CLI zostały zaprojektowane do celów akademickich, badawczych i edukacyjnych, a także do ułatwienia śledzenia działania programów. Działa na systemach operacyjnych FreeBSD i Windows XP. Kod źródłowy zostanie opublikowany w ramach programu licencyjnego Microsoftu Shared Source. Shared Source CLI ma ułatwić programistom przeprowadzanie eksperymentów z językami programowania, tworzenie zgodnych operacyjnie usług webowych opartych na XML, a także implementowanie standardów ECMA.

Standardy C# i CLI to technologie leżące u podstaw wielojęzykowej platformy Microsoft .NET. C# jest komponentowym językiem programowania przeznaczonym dla programistów piszących w językach C i C++. Standard CLI to podzbiór platformy .NET , obejmujący pakiet wykonawczy oraz podstawowe biblioteki klas, umożliwiające opracowywanie, wdrażanie i wykonywanie usług webowych opartych na XML.

W październiku 2000 r. Microsoft przedłożył w ECMA propozycje specyfikacji standardów C# i CLI. Przy opracowaniu ostatecznych specyfikacji współpracowały największe firmy w branży, takie jak: Hewlett-Packard, IBM i Intel. W grudniu 2001 ECMA zatwierdziła opracowane specyfikacje.

Shared Source CLI można pobrać z witryny Microsoftu pod adresemhttp://msdn.microsoft.com/net/sscli/ . Informacje na temat inicjatywy Shared Source można znaleźć pod adresemhttp://www.microsoft.com/sharedsource/ .


TOP 200