Microsoft uaktualnia zestaw hostingowy dla MSP

Microsoft udostępnił uaktualnienie oprogramowania przeznaczonego do hostingu usług systemu wymiany wiadomości i pracy grupowej, zawierające technologie Exchange Server pozwalające na bezpośrednie przekazywanie poczty elektronicznej do urządzeń Windows Mobile.

Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration 3.5, używany przez usługodawców będących partnerami Microsoftu do świadczenia usług hostingu w zakresie poczty elektronicznej i pracy grupowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), składa się głównie z Exchange, Windows SharePoint Services i Live Communications Server 2005.

Zestaw jest dostępny dla partnerów Microsoftu w ramach programu Windows Hosted, wraz z wsparciem technicznym i wskazówkami wdrażania. Na dzisiaj liczba takich usługodawców liczona jest na 9 tys. Partnerzy ci używają tego zestawu do świadczenia usług, takich jak obsługa poczty elektronicznej i innych, zwiększających wydajność pracowników.

Uaktualnienie zawiera uaktualnienia oprogramowania, które powstały od ostatniego wydania produktów znajdujących się w zestawie, obejmujące Exchange Server 2003 SP2, Windows Server SP1 i Live Communication Server SP1.

Exchange Server 2003 SP2 zawiera technologie pozwalająca na wysyłanie poczty elektronicznej przechowywanej w Exchange Server bezpośrednio do urządzeń Windows Mobile. Technologia o nazwie Direct Push Technology eliminuje potrzebę używania SMS do powiadamiania użytkowników takich urządzeń o nadejściu poczty elektronicznej - poczta jest wysyłana bezpośredni z Exchange do urządzenia Windows Mobile. Z jednym zastrzeżeniem: jest to możliwe tylko w odniesieniu do urządzeń wyposażonych w Windows Mobile 5.0 Messaging i Security Feature Pack

Uaktualnienie Hosted Messaging and Collaboration zapewnia także wsparcie synchronizacji Active Directory pomiędzy użytkownikami i ich usługodawcami, tak aby hasła zmieniane przez użytkowników mogły być uaktualniane automatycznie na serwerach pracujących w ich sieci.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200