Microsoft: trzeci kwartał lepszy niż oczekiwano

Przychód ze sprzedaży produktów firmy w tym okresie wyniósł 6,46 mld USD. Zysk netto sięgnął 2,5 mld USD i był większy o 3% niż w trzecim kwartale 2000 r.

Z raportu przedstawionego przez Microsoft wynika, że w trzecim kwartale finansowym przychód firmy wyniósł 6,46 mld USD. Zysk netto producenta sięgnął 2,5 mld USD i był większy o 3% niż w trzecim kwartale 2000 r. Osiągnięte wyniki nieznacznie przewyższyły oczekiwania kierownictwa Microsoftu, jak i prognozy analityków rynkowych.

W okresie tym firma zanotowała wzrost sprzedaży systemu Windows 2000 Professional. Ponad 2 mld USD przychodu pochodziło ze sprzedaży systemów operacyjnych, a 2,4 mld USD - aplikacji biurowych. Sprzedaż zamknęła się kwotą 1,25 mld USD.

Zobacz również:

Większa część przychodów Microsoftu pochodziła ze sprzedaży produktów firmy w Ameryce (2,4 mld), natomiast łączny obrót firmy na rynkach Europy, Środkowego Wschodu i Afryki wyniósł 1,2 mld USD. Sprzedaż w Azji zamknęła się kwotą 836 mln USD.


TOP 200