Microsoft - technologia ochrony informacji

Korporacja Microsoft zaprezentowała dodatek do systemu Windows 2003 Server, umożliwiający firmom nadawanie praw autorskich dla konkretnych dokumentów. Moduł ten nosi nazwę RMS (Rights Management Service).

Moduł RMS dla serwerów jest zarazem ostatnim z trzech etapów wprowadzania projektu praw autorskich przez Microsoft. Już we wrześniu pojawiła się odpowiednia wersja klienta - programu przeznaczonego dla komputerów użytkowników. Również niedługo po tym fakcie, światło dzienne ujrzały jedyne jak do tej pory aplikacje obsługujące RMS - Word, Excel, Outlook, PowerPoint wchodzące w skład pakietu Office 2003. Jak podkreślają przedstawiciele koncernu, prowadzone są rozmowy z innymi producentami oprogramowania zainteresowanymi obsługą "technologii ochrony informacji".

Głównym założeniem RMS jest kontrola dostępu do dokumentów i wiadomości e-mail poprzez specjalny system autoryzacji oraz weryfikacji uprawnień. Uniemożliwia on niepowołany dostęp do strategicznie ważnych dla firmy zawartości oraz zabezpiecza je przed niepohamowaną redystrybucją. Przy pomocy RMS możemy zadeklarować czy dany dokument może być dostępny, kopiowany, drukowany lub przekazywany do osób trzecich. Istnieje nawet możliwość wyznaczenia daty ważności, po upłynięciu której zawartość dokumentu staje się niemożliwa do odczytania.

Zobacz również:

Sercem całego systemu jest moduł zarządzający RMS umieszczony na serwerze. Autor dokumentu przydzielając konkretne uprawnienia komunikuje się z serwerem, który konstruuje specjalną licencję dołączaną do zawartości. Aplikacja szyfruje dokument oraz licencję, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo danych podczas wysyłania ich poza obręb sieci korporacyjnej. Użytkownik końcowy otrzymując dokument korzysta ze specjalnej aplikacji klienckiej, która w momencie otwierania dokumentu kontaktuje się z serwerem RMS, dokonując autoryzacji oraz weryfikacji praw dostępu.

Moduł RMS dla Windows Server 2003 kosztuje 37 USD za jedną licencję CAL (Client Access License). Obsługuje zarówno wersję Standard Edition, jak i Datacenter Edition oraz Web Edition. Jedyna wersja systemu Windows Server 2003 nie obsługująca RMS to Small Business Edition. Aplikacja dla komputerów użytkowników jest dostępna do pobrania bezpłatnie. Dodatkowo koncern zamierza zaoferować specjalny dodatek do przeglądarki Internet Explorer dla osób, które do tej pory nie weszły w posiadanie pakietu Office 2003. Dodatek ten umożliwi dostęp do plików zabezpieczonych RMS'em bez konieczności posiadania najnowszego Worda, Excela, Outlooka lub PowerPointa.

Więcej informacji: http://www.microsoft.com/rms


TOP 200