Microsoft skupuje swoje akcje

Firma Microsoft ogłosiła w dniu 14 czerwca br., że Rada Dyrektorów zdecydowała o kontynuacji zakupu własnych akcji na rynku, aż do końca roku finansowego, czyli do dnia 30.06.1994. W ramach tego programu firma nabyła dotąd ok. 3,1 mln akcji. Wielkość zakupów zależeć będzie od ilości pieniędzy uzyskanych w wyniku innych operacji giełdowych.

Firma Microsoft ogłosiła w dniu 14 czerwca br., że Rada Dyrektorów zdecydowała o kontynuacji zakupu własnych akcji na rynku, aż do końca roku finansowego, czyli do dnia 30.06.1994. W ramach tego programu firma nabyła dotąd ok. 3,1 mln akcji. Wielkość zakupów zależeć będzie od ilości pieniędzy uzyskanych w wyniku innych operacji giełdowych.

Michael Brown, wiceprezydent Microsoft ds. finansowych i główny skarbnik powiedział, że głównym celem tych zakupów jest umożliwienie nabycia akcji przez pracowników firmy. Michael Murray, wiceprezydent firmy ds. zasobów ludzkich dodał, że program ten jest ważnym sposobem zachęcania ludzi do uczestniczenia w życiu firmy, nie tylko jako pracowników, ale także jako udziałowców.


TOP 200