Microsoft: są zastrzeżenia

Prawnicy wciąż mają wątpliwości czy Microsoft wywiązuje się z ugody zawartej z władzami, na mocy której dzieli się z konkurentami specyfikacjami wybranych protokołów komunikacyjnych. Dominacja MS na rynku np. przeglądarek internetowych zmalała zaledwie z 95 do 94 proc. Pojawiły się zastrzeżenia czy rzeczywiście zawarte porozumienie odniesie oczekiwany skutek.

Prowadząca sprawę sędzia Colleen Kollar-Kotelly zaapelowała o cierpliwość, zaś reprezentujący Microsoft Charles Rule argumentował, że w ostatnim czasie trzy firmy przystąpiły do programu MCPP, w tym Apple Computer. Poprzednio, MS wielokrotnie spotykał się z zarzutami, że pomimo zawartej ugody, techniczna dokumentacja wciąż nie została uproszczona, co może zniechęcać potencjalnych licencjobiorców.

Tymczasem koncern postanowił rozszerzyć program udostępniania kodu źródłowego Windows dla Most Valuable Professionals (MVP), "zaprzyjaźnionych" z producentem inżynierów, którzy służą pomocą użytkownikom systemów Microsoftu.

Zobacz również:

Po raz pierwszy inicjatywa została podjęta przez spółkę w październiku ub.r. i dotyczyła około 1,2 tys. programistów. Rozszerzony program dotyczy ponad 2,1 tys. osób. Jak podaje MS, na całym świecie jest 2,7 tys. MVP, jednak kod źródłowy systemu jest dostępny jedynie w 27 krajach, wybranych pod kątem poziomu ochrony własności intelektualnej. Do tej pory o kod źródłowy wystąpiło zaledwie 175 osób, znacznie mniej niż oczekiwał MS. Więcej informacji znajduje się na stronie producenta.


TOP 200