Microsoft rozwija API

Firma Microsoft ogłosiła, że będzie ułatwiać uruchamianie aplikacji ze środowiska Windows na komputerach, pracujących pod kontrolą innych systemów operacyjnych, łącznie z Unixem i Apple Macintosh rozwijając funkcje Windows Application Programming Interfaces (API).

Firma Microsoft ogłosiła, że będzie ułatwiać uruchamianie aplikacji ze środowiska Windows na komputerach, pracujących pod kontrolą innych systemów operacyjnych, łącznie z Unixem i Apple Macintosh rozwijając funkcje Windows Application Programming Interfaces (API).

Wiceprezydent firmy Microsoft ds. systemów operacyjnych, Paul Maritz, stwierdził, że użytkownicy już dawno żądali łatwego i bezpiecznego sposobu uruchamiania aplikacji z Windows na innych platformach sprzętowych, a najlepszą metodą prowadzącą do tego celu jest licencjonowanie technologii.

Microsoft zawarł pierwsze porozumienie przekazania licencji na kod źródłowy i związane z tym prawa do własności intelektualnej, dotyczące interfejsu użytkowego Windows, API oraz znaku firmowego i logo, z firmą Insignia Solutions Inc., znanym producentem emulatorów wielu platform dla Unixa.

Oprócz kodu źródłowego Microsoft przekaże także zestawy testów i narzędzi programowych (16- lub 32-bitowych) do sprawdzania kompatybilności.


TOP 200