Microsoft podpisał umowę z MSWiA

Firma Microsoft podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę obejmującą wszystkie kategorie jej produktów.

Porozumienie podpisane przez Microsoft i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczy systemów operacyjnych, aplikacji biurowych i technologii serwerowych z rodziny Microsoft BackOffice. Podobnie jak stara umowa ramowa, podpisane porozumienie jest największą umową dotyczącą oprogramowania dla administracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Nowa umowa będzie obowiązywała przez dwa lata - do końca sierpnia 2002 r. Z warunków licencyjnych będą mogły korzystać nie tylko organy administracji rządowej, ale również administracja samorządowa.

Microsoft

tel.: (22) 661 54 05

faks: (22) 661 54 34

www.microsoft.com/poland


TOP 200