Microsoft: oprogramowanie zarządzania wydajnością BI

Firma zapowiedziała rozpoczęcie dostaw Office PerformancePoint Server 2007, który ma zapewnić możliwość używania pojedynczego narzędzia do monitorowania, analizowania i planowania operacji biznesowych.

Aplikacja zarządzania wydajnością może być używana do projektowania strategii i ustawiania celów biznesowych, które mogą być wykorzystane jako miara i kluczowe wskaźniki wydajności. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych tworzonych przez tę aplikacją, i monitorować swoją wydajność na podstawie wskaźników, za pośrednictwem narzędzi takich jak Excel.

Produkt, która pojawić się ma w listopadzie, wykorzystuje SQL Server 2005 i wymagać będzie usługi Windows SharePoint.

Zobacz również:


TOP 200