Microsoft ogłasza wyniki finansowe 1994 roku

W dniu 20 lipca Microsoft ogłosił wyniki za rok finansowy 1994. Całkowity obrót wyniósł 4,65 mld USD (co oznacza wzrost o 24% w stosunku do roku 1993, gdy osiągnięto 3,75 mld USD).

W dniu 20 lipca Microsoft ogłosił wyniki za rok finansowy 1994. Całkowity obrót wyniósł 4,65 mld USD (co oznacza wzrost o 24% w stosunku do roku 1993, gdy osiągnięto 3,75 mld USD).

Całowity zysk netto wyniósł 1,15 mld USD (co oznacza wzrost o 20% w stosunku do roku 1993, gdy osiągnięto 953 mln USD). Dochód na jedną akcję wyniósł 1,88 USD w porównaniu 1,57 USD w roku 1993 (przeliczone w celu uwzględnienia podziału akcji w stosunku 2:1 w maju br.)

W trzecim kwartale roku finansowego 1994 Microsoft zanotował największe obciążenie finansowe po werdykcie sądowym, sprzyznającym 120 mln USD firmie Stac Electronics za naruszenie jej praw patentowych. W IV kw. Microsoft osiągnął porozumienie z firmą Stac w celu rozwiązania sporów patentowych i zwrot 30 mln USD z nałożonej rekompensaty.

Obrót w IV kw. 1994 r. wyniósł 1,29 mld USD (co oznacza wzrost o 24% w stosunku do roku 1993, gdy osiągnięto 1,04 mld USD). Zysk netto wyniósł 362 mln USD, a dochód na jedną akcję po podziale - 0,59 USD (w porównaniu z 265 mln USD i 0,43 USD na akcję w roku 1993).

Dochody Microsoft z kanału sprzedaży OEM w roku finansowym 1994 osiągnęły najwyższy do tej pory wzrost o 61%. Obecnie ponad 400 producentów sprzętu instaluje Windows na swych systemach, a tysiące firm opracowuje programy dla tego sytemu operacyjnego.

W czerwcu Microsoft zakończył operację nabywania Softimage Inc. z Montrealu (Quebec, Kanada), jednego z najlepszych twórców wysoko wydajnych programów do animacji i wizualizacji. W wyniku tej akcji Microsoft zamienił 2,69 mln nowych akcji firmy na akcje Softimage.


TOP 200