Microsoft odniósł małe zwycięstwo w sporze z Sunem

Amerykański sędzia okręgowy, przewodniczący w sprawie dotyczącej pogwałcenia przez Microsoft zasad licencjonowania technologii Java, odrzucił wniosek Suna o to, aby nie musiał on dostarczać uaktualnie...

Amerykański sędzia okręgowy, przewodniczący w sprawie dotyczącej pogwałcenia przez Microsoft zasad licencjonowania technologii Java, odrzucił wniosek Suna o to, aby nie musiał on dostarczać uaktualnień Javy zgodnych z wersją Javy, opracowaną przez Microsoft.

W głównym, rozpoczętym trzy lata temu, procesie Sun Microsystems oskarża Microsoft, że ten nielegalnie stworzył niezgodną ze standardem wersję Javy, optymalizowaną do systemu operacyjnego Windows, co zdaniem powoda stanowi naruszenie umowy licencyjnej.

Wniosek Suna był jednym z dziesięciu, które miały zaowocować doraźnymi orzeczeniami w toczącym się pomiędzy firmami pojedynku prawnym o naruszenie kontraktu licencyjnego.

Microsoft twierdził, że zawarta pomiędzy firmami umowa licencyjna dotycząca Javy zobowiązuje Suna do tworzenia uaktualnień Javy, które będą wstecznie kompatybilne z oprogramowaniem stworzonym przez Microsoft. Sun z kolei argumentował, że producent Windows powinien przyjmować nowe uaktualnienia w oryginalnej postaci i w ciągu sześciu miesięcy dostosowywać do nich swoją wersję Javy.

Przedstawiciele Microsoftu twierdzą, że taka decyzja sędziego pomoże firmie w rozstrzygnięciu sprawy, ponieważ jest zgodna z argumentacją, że Sun źle interpretuje zapisy spornej umowy. Sun, podobnie jak analitycy rynku, twierdzi jednak, że decyzja sędziego nie ma dużego znaczenia.

***

Sun rozważa prywatny proces antymonopolowy przeciwko Microsoftowi

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200