Microsoft ochroni dane

Microsoft prowadzi rozmowy z producentami sprzętu komputerowego dotyczące wprowadzenia na rynek rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych przechowywanych w komputerach PC. Nowa technologia o kodowej nazwie Palladium, polegać ma na wykorzystaniu specjalnego układu umieszczonego na płycie głównej komputera, oprogramowania odpowiedzialnego za autoryzację użytkownika oraz aplikacji zarządzającej prawami dostępu.

Microsoft planuje poważną ingerencję w strukturę komputerów PC - polegać ma ona przede wszystkim na montowaniu w komputerach układu, który służyłby do szyfrowania danych, współdziałającego z oprogramowaniem pozwalającym na autoryzację dostępu i zarządzanie prawami do cyfrowych dokumentów (DRM - Digital Rights Management).

Nowa technologia nosi kodową nazwę "Palladium" - o możliwościach jej masowego stosowania dyskutują teraz przedstawiciele Microsoftu oraz czołowi producenci - Intel i AMD. Te dwie firmy mają poważne szanse stania się czołowymi dostawcami "układów zabezpieczających".

Zobacz również:

System ten chroniłby dane użytkownika przed wirusami komputerowymi, ponieważ dokumenty chronione przez "Palladium" mają być odseparowane od reszty danych, a dostęp do nich będzie ściśle kontrolowany. Palladium, dzięki implementacji technologii DRM, utrudniłby lub uniemożliwił nielegalne kopiowanie plików multimedialnych czy wykorzystanie pirackich kopii systemu operacyjnego.

Nowy system zabezpieczający miałby się składać z trzech komponentów - oprogramowania odpowiedzialnego za autoryzację użytkownika, układu kodującego oraz aplikacji zarządzającej całością. "Palladium" nie będzie jednak integralną częścią systemu operacyjnego - ma pracować równolegle z nim (zdaniem przedstawicieli Microsoftu, poprawi to bezpieczeństwo).

Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się stosowanie nowego rozwiązania na szeroką skalę - przedstawiciele Microsoftu nie wykluczają jednak, że może on stać się częścią następnej wersji systemu Windows. Oznacza to, że na rynku może pojawić się już w roku 2004.