Microsoft nie musi dostosowywać swoich programów do specyfikacji Javy Suna

Microsoft odniósł zwycięstwo w kluczowej rundzie sprawy o naruszenie umowy licencyjnej dotyczącej technologii Java.

Microsoft odniósł zwycięstwo w kluczowej rundzie sprawy o naruszenie umowy licencyjnej dotyczącej technologii Java. Sąd apelacyjny anulował decyzję sądu niższej instancji z 17 listopada ub.r., nakazującą Microsoftowi wprowadzenie zmian w systemie Windows 98, przeglądarce Internet Explorer i innych programach, by były one zgodne ze specyfikacją Javy Sun Microsystems.

Microsoft odwołał się od decyzji sądu w czerwcu br., twierdząc, że sędzia Ronald Whyte mylnie zinterpretował warunki licencji Javy. Przedstawiciele firmy Billa Gatesa twierdzili, że nie chodziło o naruszenie praw autorskich, tylko o interpretację warunków licencji.

Orzeczenie sądu apelacyjnego, wydane przez trzyosobowy skład sędziowski, stwierdza, że sąd okręgowy, wydając swój wyrok, nie powinien powoływać się na domniemane szkody wyrządzone przez naruszenie praw autorskich.

Zdaniem analityków, orzeczenie sądu apelacyjnego wcale nie oznacza, że sprawa zakończy się zwycięstwem Microsoftu. Sędzia R. Whyte może teraz wydać wyrok bazujący na innej podstawie.


TOP 200