Microsoft nagrodzony

Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft otrzymał wczoraj specjalną nagrodę Business Centre Club za osiągnięcia w budowaniu cywilizacji informatycznej w Polsce. Prezes BCC, Marek Goliszewski, w uzasadnieniu podkreślił, że nagroda została przyznana za całokształt pracy włożonej w rozwój informatyzacji w Polsce.

"Przyznając specjalną nagrodę Business Centre Club Tomaszowi Bochenkowi pragniemy uhonorować dotychczasowe dokonania firmy Microsoft i jej aktywność w rozwijaniu polskiego sektora informatycznego. Nie bez znaczenia są również wszelkie działania edukacyjne firmy promujące komputeryzację w naszym społeczeństwie" – powiedział Marek Goliszewski.

"Nagroda, którą właśnie otrzymałem, jest dla mnie zaszczytnym wyróżnieniem. Jest też potwierdzeniem miejsca i roli, jaką w polskich przemianach ostatniego 10-lecia odegrał polski oddział Microsoft. Spółka, którą od ponad 2 lat mam zaszczyt kierować, rosła wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce i jednocześnie ten wzrost wspomagała" – powiedział Tomasz Bochenek.

Zobacz również:


TOP 200