Microsoft: milion wierszy dla studentów

Firma z Redmond udostępni środowiskom akademickim milion wierszy kodu źródłowego standardu CLI i języka programowania C# w systemach FreeBSD i Windows na zasadzie licencji Shared Source.

Microsoft zadecydował o udostępnieniu kodu źródłowego biblioteki CLI (Common Language Infrastructure) na zasadzie Shared Source (kod współużytkowany). Kod Shared Source CLI stanowi implementację proponowanych przez ECMA standardów biblioteki CLI i C#.

Implementacja Shared Source CLI została zaprojektowana do celów akademickich, badawczych i edukacyjnych, a także do ułatwienia śledzenia działania programów. Implementacja działa na systemach operacyjnych FreeBSD i Microsoft Windows XP a w sumie obejmuje ponad milion wierszy kodu źródłowego. Według intencji Microsoftu, implementacja Shared Source CLI ma się przyczynić "do promowania nowatorstwa w dziedzinie języków programowania oraz do rozwoju badań naukowych w dziedzinie usług WWW opartych na standardzie XML".

Zobacz również:

"Udostępnienie kodu źródłowego oznacza przekazanie środowisku akademickiemu szczegółowych informacji technicznych o technologiach Microsoft .NET, zarówno na system Windows, jak i na FreeBSD, a zatem na dwie platformy operacyjne ważne z punktu widzenia badań w dziedzinie języków programowania i usług WWW" - powiedział Gilles Kahn, dyrektor ds. naukowych w INRIA.

Standardy C# i CLI to główne technologie leżące u podstaw platformy Microsoft .NET, w ramach której opracowywane i wdrażane mają być usługi WWW oparte na języku XML. C# jest pierwszym komponentowym językiem programowania przeznaczonym dla programistów piszących w językach C i C++. Standard CLI wchodzący w skład platformy .NET Framework i obejmuje pakiet wykonawczy oraz podstawowe biblioteki klas. W październiku 2000 r. Microsoft przedłożył do ECMA propozycje specyfikacji standardów C# i CLI i w grudniu 2001 ECMA je zatwierdziła.

Działania Microsoftu stanowić mogą zdaniem części obserwatorów odpowiedź na popularność środowisk programistycznych Linux i Java, z którymi implementacja Shared Source CLI wchodząca w skład platformy .NET miałaby w założeniu rywalizować. Microsoft liczy na spopularyzowanie tych narzędzi wśród środowisk akademickich, zwłaszcza wśród przyszłych programistów. Jednocześnie, zdaniem analityków, działania Microsoftu nie mogą jednak zagrozić np. pozycji Linuxa wśród społeczności akademickich. "Po pierwsze nie jest to oferta typu open source, nie można zabrać tego co czego się nauczy i rozwijać w innych aplikacjach. Po drugie - to nie jest cała platforma, a jedynie składnik .NET" - powiedział Rob Perry z Yankee Group.