Microsoft Small Business Server 2000 w ofercie JTT

Wrocławski dystrybutor proponuje partnerom pakiet Microsoft Small Business Server 2000.

Wrocławski dystrybutor proponuje partnerom pakiet Microsoft Small Business Server 2000.

Microsoft Small Business Server 2000 to rozwiązanie sieciowe dla małych firm, posiadających nie więcej niż 50 komputerów. System oparty jest na technologii Microsoft Windows 2000 Server, udostępnia funkcje obsługi poczty elektronicznej, faksów, baz danych oraz wspólnego dostępu do Internetu.

Small Business Server 2000 ma w założeniach usprawnić działalność gospodarczą, zarządzanie kontaktami z klientami, oraz podejmowanie decyzji w sprawach biznesowych. Z punktu widzenia administratorów oferuje on instalacje zintegrowaną z systemem Windows 2000, zdalne zarządzanie serwerem, bogate możliwości monitorowania oraz udoskonalone funkcje alarmowania i meldowania o krytycznych zdarzeniach w serwerze. Small Business Server 2000 wyposażony jest w nową wersję Microsoft SQL Server 2000 - system zarządzania bazą danych. Umożliwia on tworzenie aplikacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, takich jak przetwarzanie zamówień, przetwarzanie analityczne on-line (OLAP, on-line analytical processing), hurtownie danych i handel elektroniczny. Nowa wersja udostępnia łatwiejsze metody publikowania w Internecie informacji z baz danych takich jak np. spis inwentarzowy. Podstawową cechą nowego systemu jest uproszczenie jego obsługi na wszystkich poziomach. Ponadto w sieciach z klientami wyposażonymi w system Windows 2000 Professional można korzystać z IntelliMirror - synchronizacji danych w folderach i informacji o profilach użytkowników pomiędzy serwerem a lokalnymi buforami pamięci. Użytkownik może skonfigurować folder i inne ustawienia profilowe rezydujące na serwerze, które mają być udostępnione on-line. Zmiany w danych (po stronie serwera lub po stronie klienta) będą automatycznie synchronizowane w chwili najbliższego połączenia z siecią. Przydzielanie i publikowanie aplikacji (Application Assign and Publish) - dzięki tej funkcji konsultant techniczny może ustawić zbiór aplikacji, które będą publikowane w bibliotece „Dodaj/usuń programy” na wszystkich klientach sieci.

Minimalne wymagania wobec serwera:

- Procesor Pentium II 300 MHz lub szybszy

- 256 MB pamięci operacyjnej (w przypadku intensywnego obciążenia zalecane 512 MB)

- Dysk twardy 4 GB (dla zapewnienia odporności na awarie zalecane dwa dyski po 8 GB) Karta sieciowa Ethernet

Wymagania wobec klienta

- Procesor Pentium 90 MHz

- Zalecane 32 MB pamięci operacyjnej

- 250 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym

- Karta sieciowa Ethernet

Cena netto dla dealerów – 5824 zł

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200