Microsoft SharePoint Server 2010

Praca z Office 2010

Integracja Office i SharePoint w wydaniu 2010 została znacznie poprawiona. Użytkownicy mogą pracować równolegle na tym samym dokumencie Word jako współautorzy. Edytor blokuje sekcje poddawane edycji przez jednego z autorów, zapewniając innym uprawnienia edycji pozostałych części dokumentu, co w praktyce oznacza pracę zespołową w czasie rzeczywistym.

Integracja z Outlook 2010 pozwala użytkownikom na odbieranie powiadomień e-mailowych o tworzeniu lub uaktualnieniu zawartości - eliminując tym samym konieczność wejścia do SharePoint, żeby obejrzeć te zmiany.

Microsoft SharePoint Server 2010
Najlepszym przykładem integracji jest jednak interakcja pomiędzy InfoPath 2010 a SharePoint. W tym scenariuszu w czasie testów utworzono typową dla SharePoint tabelaryczną listę osób i ich danych kontaktowych. Następnie, ze wstążki SharePoint, otwarto tę listę w InfoPath, gdzie utworzono wizualnie atrakcyjniejszy formularz wprowadzania danych. Dzięki temu łatwiej uaktualniać formularz SharePoint z InfoPath lub używać formularza InfoPath w SharePoint.

Excel Services pozwalają wizytującym witryny SharePoint na przeglądanie i interakcję z podzbiorem danych w ich arkuszach kalkulacyjnych. Użytkownicy mogą sortować, filtrować i pracować z innymi informacjami w PivotTables.

Visio 2010, aplikacja sporządzania wykresów, jest częścią standardowego pakietu Office 2010. Mimo to, oddzielnie licencjonującym Visio Services, zapewniają one łatwy sposób odtwarzania wykresu w przeglądarce. Jako źródła danych dla Visio 2010 mogą być stosowane także arkusze kalkulacyjne, bazy danych SQL i listy SharePoint.

Podsumowanie

SharePoint 2010 zapewnia użytkownikowi końcowemu dużo lepszy komfort pracy, ponieważ interfejs jest teraz ściśle związany z aplikacjami Office. Co więcej, wiele zadań wymagających we wcześniejszych wersjach asysty IT oraz dłuższego czasu - obecnie jest łatwo osiągane przez użytkowników biznesowych.

Wygląda na to, że w tej wersji Microsoft rzeczywiście wsłuchał się w życzenia klientów i zawarł w produkcie ich sugestie. Jest to powód, aby polecić jego uaktualnienie lub wybór nowej instalacji.

Jarosław Sokolnicki

Microsoft Business Development Manager Partnerships

Jakie rozszerzenia i zmiany wprowadzone do SharePoint 2010 są najważniejsze z punktu widzenia Microsoftu?

Sądzę, że należy wymienić co najmniej cztery obszary. Aplikacje internetowe WebApps, mechanizmy Business Intelligence, znacznie zmodyfikowane i ulepszone mechanizmy workflow oraz funkcje taksonomii istotnie ułatwiające zarządzanie treściami (Content Management) w dużych firmach.

Obecnie platforma SharePoint 2010 pozwala na uruchamianie aplikacji, takich jak Office, dostarczanych jako usługi. Funkcje Performance Point Server umożliwiają generację raportów i zaawansowaną, bieżącą analizę wyników biznesowych.

Integracja mechanizmów Visio umożliwia graficzne modelowanie przepływu pracy, a funkcje External List pozwalają na podłączanie zewnętrznych źródeł danych do SharePoint i integrację z tą platformą innych działających w firmie systemów.

Natomiast funkcje globalnej taksonomii umożliwiają zintegrowane, jednolite zarządzanie treściami w skali dużego przedsiębiorstwa.

SharePoint 2010 jest oferowany tylko w wersji 64-bitowej. Czy zaniechanie wsparcia architektury 32-bitowej nie jest przedwczesne?

Wynika to z zasadniczych powodów. Po pierwsze, SharePoint 2010 wykorzystuje 64-bitową platformę wirtualizacyjną, która nie ma wersji 32-bitowej. Ale najważniejsze są względy wydajnościowe. Wprowadzone do SharePoint mechanizmy, takie jak WebApps, stawiają nowe wymagania na wydajność systemu, których nie jest w stanie efektywnie obsłużyć architektura 32-bitowa, więc jej podtrzymywanie nie ma większego sensu.

Czy migracja na nową platformę będzie łatwa?

Microsoft dostarcza zestawów narzędzi, które mają to zapewnić. Ocena należy jednak do integratorów i użytkowników. Praktyczne sygnały płynące z rynku zdają się jednak świadczyć, że migracja na platformę SharePoint 2010 nie powinna sprawiać problemów.

Jakie ulepszenia w obszarze bezpieczeństwa można znaleźć w SharePoint 2010?

Z punktu widzenia architektury, mechanizmy bezpieczeństwa w SharePoint zostały rozszerzone na najniższy poziom metadanych i pozwalają obecnie na zaawansowaną kontrolę dostępu do informacji, wykorzystującą "kaskadę bezpieczeństwa" i obejmującą najbardziej szczegółowe definicje ochrony danych


TOP 200