Microsoft SBS 2003

Na początku października br. na rynku pojawił się Small Business Server 2003 - produkt, który powinien spełnić potrzeby informatyczne małych biur z niewielką liczbą komputerów, bez centralnego serwera plików i własnego zaplecza informatycznego.

Na początku października br. na rynku pojawił się Small Business Server 2003 - produkt, który powinien spełnić potrzeby informatyczne małych biur z niewielką liczbą komputerów, bez centralnego serwera plików i własnego zaplecza informatycznego.

Microsoft SBS 2003

Lista wykonawcza zadań konfiguracyjnych wykonywanych bezpośrednio po zainstalowaniu systemu. Każdy krok otwiera kreator wspomagający wykonanie zadania i ramkę "Done", w której potwierdza się jego zakończenie.

SBS 2003 zapewnia większą funkcjonalność niż systemy SBS oparte na Windows NT i Windows 2000. Zwiększono maksymalną liczbę obsługiwanych klientów - z 50 do 75. Pakiet jest udostępniany w dwóch wersjach: standard i premium.

Wersja standard zawiera usługi plików i drukowania, IIS (Internet Information Server), usługi portalowe i webowe oraz Exchange Server 2003. Premium ma dodatkowo SQL Server 2000, serwer (Internet Security and Acceleration) i Office FrontPage 2003. Ceny zaczynają się odpowiednio od: 599 i 1499 USD (licencja dla pięciu użytkowników).

Wielu dostawców programowanych urządzeń dedykowanych (appliances) stara się - z różnym skutkiem - sprawić, by ich produkty były łatwe do wdrożenia przez niespecjalistów.

Microsoft ze swym oprogramowaniem dochodzi do tego dwoma drogami. Po pierwsze, dostawcy sprzętu, tacy jak Dell i HP, preinstalują jego produkt na swoich , tak aby użytkownik mógł ograniczyć konfigurowanie jedynie do szczegółów swojej sieci. Po drugie, pełna instalacja jest wykonywana przy użyciu kreatora tworzącego konfigurację domyślną, która poprawnie funkcjonuje niemal w każdym przypadku.

Microsoft SBS 2003

Konfigurowanie usług webowych na serwerze, które będą dostępne przez Internet. Jednak ze względu na bezpieczeństwo przed ustawieniem mechanizmów zdalnego dostępu w SBS 2003 lepiej poradzić się profesjonalisty.

Testy SBS 2003 przeprowadzono w dwóch wariantach: jeden to system preinstalowany, drugi - pełna instalacja. Preinstalowana finalna wersja beta pracowała na HP Server TC2120. Konfiguracja ograniczyła się do szczegółów o adresach sieciowych i połączeń modemu kablowego. Przebiegła szybko i sprawnie.

Wersję oficjalną SBS 2003 poddano procesowi pełnej instalacji na tym samym serwerze. Po około godziny zmagań ze szczegółami instalacyjnymi osiągnięto ten sam stan (listę wykonawczą konfigurowania przedstawia ekran).

Firma dołącza do produktu Quick Start Guide, który zawiera jasne objaśniania nawet takich zagadnień, jak partycjonowanie dysku.

Ekran "listy wykonawczej" konfigurowania systemu zarządzania serwerem jest bardzo przejrzysty. Uwidocznia niezbędne kroki konfiguracyjne i klawisz wywołujący pomoc kontekstową. Każdy krok otwiera kreator wspomagający wykonanie zadania i ramkę "Done", w której należy potwierdzić jego zakończenie. Do listy wykonawczej można także dotrzeć z ekranu zarządzającego w razie potrzeby obsłużenia procesu konfigurowania.

Microsoft SBS 2003

SBS 2003 obsługuje alternatywne rozwiązania połączeń pocztowych. Brakuje mu bezpośredniej obsługi klientów POP3. Na ekranie domyślne ustawienie protokołu SMTP jako metody dostarczania poczty.

Podstawowe usługi plików i drukowania dla klientów PC są wykonywane przy użyciu standardowych procesów sieciowych Microsoftu. Użytkownicy mogą konfigurować prywatną przestrzeń w pamięci masowej na serwerze.

By ułatwić centralne składowanie danych, serwer może przekierować katalog "My Dokument" każdego klienta na serwer. Użytkownicy mogą także współdzielić informacje za pośrednictwem SharePoint Services, pozwalających na dostęp do biblioteki dokumentów, przeglądanie komunikatów, uczestniczenie w prowadzonych dyskusjach i łączenie z zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Strona główna na konsoli zarządzania serwerem przedstawia wszystkie informacje o serwerze. Administrator zdaje się na proste opcje: "kliknij w celu skonfigurowania". Użytkownicy oswojeni z zarządzaniem sieci peer-to-peer Windows nie będą mieli żadnych problemów z konfigurowaniem dostępu do przestrzeni dyskowej i innych standardowych zadań zarządzania siecią.


TOP 200