Microsoft Project 4.0 dla Windows

Na rynku oprogramowania dostępny jest od połowy maja br. program Microsoft Project 4.0 dla Windows. Od momentu zaprezentowania jego pierwszej wersji 10 lat temu, pakiet ten stał się jednym z ajpopularniejszych programów do zarządzania projektami. Uczynił on bowiem znacznie łatwiejszym zarządzanie projektami i przedsięwzięciami. Wersja 4.0, wnosząca technologię IntelliSense i ściśle współpracująca z aplikacjami Microsoft Office, kontynuuje tradycję oprogramowania łatwego do opanowania przez osobę używającą go po raz pierwszy i umożliwiającego także wydajną pracę profesjonaliście.

Na rynku oprogramowania dostępny jest od połowy maja br. program Microsoft Project 4.0 dla Windows. Od momentu zaprezentowania jego pierwszej wersji 10 lat temu, pakiet ten stał się jednym z ajpopularniejszych programów do zarządzania projektami. Uczynił on bowiem znacznie łatwiejszym zarządzanie projektami i przedsięwzięciami. Wersja 4.0, wnosząca technologię IntelliSense i ściśle współpracująca z aplikacjami Microsoft Office, kontynuuje tradycję oprogramowania łatwego do opanowania przez osobę używającą go po raz pierwszy i umożliwiającego także wydajną pracę profesjonaliście.

Cena katalogowa Microsoft Office Project 4.0 na terenie USA, a także w Polsce wynosi 695 USD, natomiast klienci, którzy nabyli wersję 3.0 po 1 marca 1994 otrzymają bezpłatny upgrade do wersji 4.0 (pozostali jej posiadacze, jak również użytkownicy dawniejszych wersji mogą nabyć upgrade za 149 USD.


TOP 200