Microsoft Polska pomaga niepełnosprawnym informatykom

Polski odział Microsoftu przekazał Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) 180 tys. zł.

Polski odział Microsoftu przekazał Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) 180 tys. zł.

W ramach pomocy Microsoft zakupi nowy serwer do pracowni komputerowej warszawskiego Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu "KLABIR" oraz bezpłatnie przeszkoli dwóch administratorów do obsługi sieci fundacji. W najbliższych tygodniach profesjonalne szkolenia w autoryzowanych ośrodkach Microsoftu rozpocznie także 12 instruktorów, którzy będą prowadzić podstawowe kursy informatyczne dla niepełnosprawnych. Microsoft będzie także współfinansował działalność warsztatów aktywizacji zawodowej oraz klubu pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych.

"Nowy serwer wyposażony w Pentium III pozwoli ośmiokrotnie zwiększyć zasoby informacji przechowywane na stronie: Internet dla Niepełnosprawnych, prowadzonej przez naszą fundację. Umożliwi rozpoczęcie prac nad multimedialnymi prezentacjami dla osób głuchoniemych, być może nawet pozwoli na rozpoczęcie pracy zarobkowej polegającej chociażby na tworzeniu witryn WWW na zamówienie" - cieszy się Krzysztof Markiewicz, prezes FPMiINR. Fundacja planuje także stworzenie stałego ośrodka szkoleniowego, który stałby się zalążkiem Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego Microsoftu przeznaczonego dla niepełnosprawnych. Nieoficjalnie mówi się także o rozpoczęciu serii specjalistycznych kursów szkoleniowych dla niepełnosprawnych informatyków w jednym z istniejących już autoryzowanych ośrodków edukacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200