Microsoft Dynamics – zalety funkcjonalne i przewagi technologiczne

Microsoft Dynamics to rozwiązanie znane na rynku, o wyrobionej przez lata renomie. To także aplikacja, która sama dostarcza wielu argumentów przemawiających za tym dlaczego warto w nią zainwestować. Czym konkretnie charakteryzuje się ten produkt? Co może stanowić realną wartość dla potencjalnych odbiorców? Czy wdrażanie tego oprogramowania może być szansą na realny biznes?

Sprzedaż aplikacji biznesowych to działanie na niezwykle konkurencyjnym rynku. Bycie skutecznym w tej materii wymaga od firm wdrożeniowych zaoferowania swoim Klientom produktów, które w pełni zaspokoją ich potrzeby. Co więcej, implementowane systemy muszą być odpowiednio przygotowane na rozwój firmy: posiadać szerokie możliwości rozbudowy czy skalowania w zależności od potrzeb. Nie bez znaczenia jest również elastyczność w zakresie sposobu wdrożenia (chmura versus on-premise) czy sposobu płatności. Dobrym przykładem narzędzia oferującego Klientom możliwie najpełniejsze spectrum wyżej wymienionych zalet jest Microsoft Dynamics. Jakie konkretne przewagi funkcjonalne możemy w nim wyróżnić?

Na każde potrzeby

Microsoft Dynamics to produkt dojrzały i rozbudowany. Jego funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do modułów pełniących rolę systemów ERP i CRM. Rozwiązanie to w pełni pokrywa bowiem dziesięć obszarów tematycznych wśród których znajdziemy takie narzędzia jak:

  • Sales (narzędzie dedykowane działom sprzedaży, wspomagające komunikację z klientami, analizę ich potrzeb oraz automatyzujące wiele niezbędnych, ale nieodzownych czynności)
  • Customer Service (optymalizacja, automatyzacja oraz stymulacja wielokanałowości w obsłudze klienta)
  • Field Service (automatyzacja i wspomaganie obsługi serwisowej m.in. dzięki wykorzystaniu podejścia IoT czy analityki predyktywnej)
  • Talent (narzędzie wspomagające działy HR w wyszukiwaniu odpowiednich pracowników na wybrane stanowiska oraz umożliwiające wspomaganie kariery obecnie zatrudnionych)
  • Finance and Operations (moduł optymalizujący pracę działów odpowiedzialnych za finanse, raportowanie czy funkcjonowanie łańcucha dostaw)
  • Retail (centralne zarządzanie merchandisingiem oraz wspomaganie kontroli sklepów)
  • Project Service Automation (moduł odpowiedzialny za zarządzanie projektami zoptymalizowany pod kątem kontroli zasobów oraz zwiększania rentowności)
  • Marketing (optymalizacja pracy działów marketingu w celu nawiązywania trwałych relacji z klientami oraz synchronizacja działań marketingowych i sprzedażowych)
  • Artificial Intelligence (uzyskiwanie informacji w oparciu o analitykę predykcyjną, w celu łatwiejszego podejmowania decyzji i usprawnienia komunikacji z klientami)
  • Rzeczywistość mieszana (wykorzystanie zalet rozszerzonej rzeczywistości w celu optymalizacji pracy w produkcji)

Jak widać powyżej, możliwości wykorzystania Microsoft Dynamics są niezwykle szerokie. Rozwiązanie to w pełni zadowoli nawet tych najbardziej wymagających, dużych klientów o skomplikowanej strukturze. Co więcej, produkt firmy Microsoft jest znany na rynku, posiada również odpowiedni poziom zaufania użytkowników. Jego dystrybutorzy uzyskują więc szanse na dostęp do większych klientów, a zatem także do większych projektów. Istotnym argumentem sprzedażowym jest fakt, że jest do produkt holistyczny umożliwiający skompletowanie kompleksowej oferty.

W kontekście całościowej obsługi Klientów, partnerzy Microsoft mają jeszcze dodatkową przewagę. Produkty firmy Microsoft stanowią szeroki ekosystem, w ramach którego poszczególne rozwiązania współdziałają ze sobą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wdrożenie platformy Dynamics połączyć z optymalizacją pracy grupowej zespołu programistycznego (Visual Studio) czy zaproponować elastyczne rozwiązanie w zakresie tradycyjnie rozumianego oprogramowania biurowego (Office 365). Możliwości są praktycznie nieograniczone także dzięki specjalnej platformie dedykowanej dla partnerów, gdzie mogą oni publikować własne aplikacje zaprojektowane dla konkretnych branż czy pod konkretne produkty. Partnerzy Microsoft są więc w stanie zaproponować kompletną ofertę, niedostępną nigdzie indziej na rynku i właściwie... uszytą na miarę oczekiwań Klienta.

Domyślna kompatybilność poszczególnych elementów jest również istotna z punktu widzenia optymalizacji kosztów wdrażania nowych technologii. Ich uruchomienie nie wymaga bowiem angażowania specjalistów IT w wymiarze przekraczającym niezbędne minimum.

Najnowsze technologie w pigułce

Jednym z głównym atutów Microsoft Dynamics jest bardziej zaawansowana technologia, funkcjonalności odpowiadające na potrzeby wielu potencjalnych Klientów i dostosowanie do bieżącego rozwoju rynku. Klienci potrzebują bowiem narzędzi, które umożliwią im realizację wyzwań, niedających się uchwycić w ramach jednego rozwiązania. Dlatego coraz częściej wbudowuje się lub integruje najnowsze trendy w postaci IoT, AI czy Machine Learning w rozwiązania takie jak CRM czy ERP. To z kolei otwiera drogę do bardziej ambitnych projektów i dużych kontraktów. Tak właśnie jest w przypadku rozwiązań Microsoft.

Tym, co dodaje elastyczności biznesowej firmie jest także możliwość budowania aplikacji biznesowych przez pracowników „nietechnicznych” z wykorzystaniem usługi Power Apps – zarówno na użytek wewnętrzny jak i zewnętrzny. Pracownicy mogą więc samodzielnie tworzyć nowe rozwiązania metodą „przeciągnij i upuść” oraz definiując ich logikę działania. Dzięki wbudowanej usłudze Common Data Service for Apps istnieje możliwość wykorzystania wydajnej usługi danych z zaawansowanymi możliwościami dostosowywania, logiki biznesowej i zabezpieczeń. Stworzone w ten sposób narzędzia mogą z powodzeniem synchronizować się z danymi przechowywanymi w takich usługach jak Dropbox, Office 365, Salesforce, Microsoft Azure i wielu innych.

Nie tylko dla największych

Pomimo, iż Microsoft Dynamics stanowi jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi dostępnych na rynku, to jest to rozwiązanie stworzone z myślą także o mniejszych Klientach. Aplikacja ta posiada modułową budowę i poszczególne elementy funkcjonalne mogą być wdrażane pojedynczo. Stanowi to ogromną zaletę dla mniejszych organizacji, które na początku swojej drogi biznesowego rozwoju nie są zobowiązane do inwestowania znacznych środków finansowych. Warto podkreślić, że moduły pominięte we wstępnej fazie współpracy mogą zostać wdrożone w dowolnym momencie w przyszłości. Wszystko zależy od aktualnego zapotrzebowania oraz możliwości finansowych Klienta.

Nie bez znaczenia dla efektywności kosztowej projektów opartych o Microsoft Dynamics jest również fakt pełnej dowolności jeśli chodzi o formę wdrożenia. Możliwe do zastosowania są tu trzy opcje: on-premise, chmura lub hybryda. Dla partnerów Microsoft wdrażających to oprogramowanie to jasna informacja: Dynamics sprawdzi się u każdego Klienta niezależnie od tego czy posiada już własną infrastrukturę i chce z niej korzystać czy może nie opłaca mu się w nią inwestować w danym momencie, a chce jak najszybciej wdrożyć odpowiednie dla siebie aplikacje.

Elastyczny jest w tym przypadku także model płatności – comiesięczna subskrypcja. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza barierę wejścia, bowiem nie wiąże się ze znacznymi opłatami początkowymi. Efekt ten jest tym bardziej widoczny przy opcji wdrożenia Microsoft Dynamics w środowisku chmurowym. Warto jednak dodać, że dla Klientów przywiązanych do jednorazowej płatności, w modelu on-premise taka możliwość jest także dostępna.

Microsoft Dynamics, czyli bezpieczeństwo

Niezwykle ważną cechą oprogramowania Dynamics, będącą jednocześnie silnym argumentem sprzedażowym dla firm potencjalnie zainteresowanych jego wdrożeniem, jest bezpieczeństwo. Rozwiązania Microsoft są bowiem zgodne z polskim prawem, co jest szczególnie istotne w przypadku systemów ERP. W szczególności chodzi tu o zgodność z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości, VATu, CITu oraz RODO z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. Dynamics otrzymał również pozytywną opinię kancelarii prawnej SKS dotyczącą spełnienia wymogów określonych w komunikacie UKNF w sprawie korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej z 23 października 2017 roku.

Podsumowanie

Wszystkie zebrane powyżej zalety funkcjonalne Microsoft Dynamics pokazują, że aplikacja ta jest w stanie zaspokoić wymagania szerokiego spectrum klientów. To w dużej mierze sprawia, że wdrażanie tego oprogramowania stanowi realną szansę biznesową dla wielu firm technologicznych. Dynamics to tak naprawdę niezwykle plastyczny zestaw narzędzi, z których dla każdego Klienta można uszyć ofertę „szytą na miarę”.

Możliwość wdrożenia u dużych oraz mniejszych klientów, elastyczność kosztowa, właściwie nieograniczone opcje rozbudowy, kompatybilność z wieloma zewnętrznymi narzędziami i technologiami, gotowość do obsługi najnowszych technologii i trendów – to tylko pierwsze z brzegu zalety.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z materiałem omawiającym realne korzyści biznesowe dla partnerów Microsoft Dynamics. Zachęcamy również do poznania kilku Case Study z rynku polskiego.


Czy jesteś zainteresowany partnerstwem z firmą Microsoft
w zakresie wdrażania oprogramowania Microsoft Dynamics?


odśwież reCaptche