Microsoft Dynamics AX zarządza finansami nadzorcy

Komisja Nadzoru Finansowego będzie korzystała ze zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics AX 2012.

System ERP, który będzie wspierał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w obszarze finansów, księgowości i controlling wdroży Bonair. Usługodawcę wyłoniono w przetargu na zakup usług wdrożenia z prawem opcji na zakup licencji. System zostanie dostosowany do specyfiki działania instytucji, która nadzoruje system bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce.

Zobacz również:


TOP 200