Micromuse Netcool w Polkomtelu

Polkomtel wdrożył zintegrowany system Netcool firmy Micromouse, który ma zapewniać strategiczne zarządzanie usługami bezprzewodowymi, w tym usługami głosowymi i związanymi z transmisją danych

Polkomtel dysponuje zróżnicowanymi, heterogenicznymi systemami zarządzania, a także sprzętem pochodzącym od różnych dostawców. Rozwiązanie Netcool zapewnić ma zintegrowaną platformę do zarządzania błędami i korelacją zdarzeń oraz umożliwić proaktywne zarządzanie i obsługę istniejącej sieci. Integracja objęła 18 różnych elementów systemów zarządzania. Dzięki integracji zespoły operacyjne operatora uzyskały całościowy wgląd w infrastrukturę sieci, która monitorowana jest za pomocą jednej konsoli.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług i technicznej wydajności sieci, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów SLA (Service Level Agreements). Rozwiązania Netcool stanowią także trzon centrum zarządzania siecią Polkomtela (NOC), konsolidując dane o stanie sprzętu i aplikacji firm takich jak Ericsson, Hewlett-Packard, Cisco, Nokia i Lucent.

Zakończono pierwsze dwa etapy wdrożenia, obejmujące integrację zarządzania uszkodzeniami elementów infrastruktury Plus GSM z systemem Netcool. Następny etap obejmuje dalsze przystosowywanie systemu do potrzeb użytkowników; minimalizowanie liczby alarmów i integrację z systemami pomocniczymi typu Remedy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200