MicroStation dla inżynierów

Bentley Systems Inc. wprowadza do sprzedaży system MicroStation 95.

Bentley Systems Inc. wprowadza do sprzedaży system MicroStation 95.

Bentley Systems Inc. wprowadził na rynek najnowszą wersję MicroStation 95. Jest to w pełni 32-bitowy program wyposażony w funkcje i narzędzia, które do tej pory były stosowane w dużych, technologicznie zaawansowanych systemach CAD.

MicroStation 95

W porównaniu do poprzedniej wersji 5.0 aktualna wersja MicroStation 95 wygląda zupełnie inaczej. Interfejs środowiska użytkownika jest bardzo zbliżony do aplikacji Microsoft Office. Dotyczy to np. sposobu przeglądania dokumentów czy wyświetlania kontekstowych podpowiedzi, a także elastycznego, dostosowywanego do potrzeb użytkownika systemu listew z narzędziami.

Obecna wersja MicroStation pozwala na korzystanie z wielu okien (do ośmiu) w obrębie ekranu MicroStation, a jednocześnie (pod kontrolą Windows 95 lub Windows NT) możliwe jest równoległe uruchamianie wielu innych aplikacji.

Dla użytkowników Windows 3.1 firma Bentley dołączyła na instalacyjnym dysku CD-ROM bibliotekę Win32s, dzięki której 32-bitowe aplikacje MicroStation mogą być uruchamiane także w środowisku 16-bitowym.

Wśród nowości, jakie po raz pierwszy zainstalowano w MicroStation, są m.in. stosowane wcześniej w programie PowerDraft technologie rysowania AccuDraw i SmartLine.

AccuDraw pozwala na dokładne rysowanie linii prostych, zaokrągleń czy okręgów na siateczce dozwolonych punktów (raster grid) przy jednoczesnej ścisłej kontroli odległości czy kątów.

SmartLine wspomaga tworzenie elementów złożonych m.in. przez prosty i podręczny wybór podczas rysowania linii, zaokrąglenia czy wycinka okręgu.

Wśród innych funkcji MicroStation można wymienić rendering (przekształcania siateczki linii, wyznaczających kształt figur przestrzennych w prawie fotograficzny obraz brył) czy zmianę wyglądu zaprojektowanych brył przestrzennych w zależności od punktu widzenia, wybranej perspektywy widzenia czy sposobu oświetlenia bryły. Wykonane za pomocą MicroStation projekty można umieścić na rastrowym tle (np. na podkładzie z zeskanowanej fotografii). Dodatkowo MicroStation wyposażono w biblioteki zawierające różne rodzaje tekstur powierzchni, wykładziny, wykończenia rysunków mebli, drzewa, postacie ludzi (pliki *.pal), co pomaga projektantom przy renderingu brył przestrzennych.

Do MicroStation dołączonych jest wiele przykładowych, poglądowych i jednocześnie dydaktycznych rysunków (*.dgn), które prezentują możliwości pakietu. Jednym z nich jest np. wektorowy projekt hotelu, nałożony na bitmapowe zdjęcie plaży nadmorskiej, który po zastosowaniu renderingu zamienia się we wkomponowany w teren i otoczony zielenią widok budynku. Sama czynność renderingu tego obiektu na komputerze wyposażonym w Pentium 75 MHz, 16 MB RAM i Windows 95 (i bez akceleracji graficznej) zajmuje zaledwie kilka sekund.

Dołączone do MicroStation 95 przykłady są najbardziej przekonywające i widowiskowe właśnie dla zastosowań

architektonicznych.

MicroStation 95 jest całkowicie zgodny z wersją poprzednią (można nawet zainstalować interfejs MicroStation 5.0). Program umożliwia odczytywanie i zapis plików w formacie DXF (AutoCAD) oraz korzystanie z opracowanych wcześniej aplikacji (makropoleceń) napisanych w języku MDL (MicroStation Development Language). Do pakietu firma Bentley dołączyła kilka tomów doskonale opracowanych anglojęzycznych podręczników.

W kwietniu br. Bentley Systems Inc. rozszerzył swoją ofertę i dodał do MicroStation 95 program dla zastosowań GIS (MicroStation GeoGraphics). Dzięki niemu, korzystając z możliwości MicroStation można np. łączyć rastrowe obrazy map z wektorowym rysunkiem ulic i instalacji uzbrojenia terenu z informacjami inwentarzowymi przechowywanymi w skojarzonej z mapą bazie danych.

Plany na przyszłość

MicroStation 95 będzie zapewne ostatnią wersją programu, której rozwój był budowany w sposób ewolucyjny - wersja po wersji. Następny produkt firmy Bentley - Objective MicroStation - oparty będzie na technologii obiektowej.

Zaprezentowano go publicznie już w kwietniu ub.r. Należy podkreślić, że w tym miejscu rozchodzą się drogi firm Bentley i Intergraph - te dwie firmy, do niedawna oferujące wspólnie opracowane systemy dla CAD/CAM/CAE, mają od tej chwili różne plany na przyszłość. Objective MicroStation będzie dostępny na rynku w lecie br., zaś Intergraph już dzisiaj oferuje swoją obiektową technologię Jupiter, przeznaczoną dla uzupełniania i integrowania aplikacji CAD.

***

Produkt: MicroStation 95

Producent: Bentley Systems Inc.

Przedstawicielstwo producenta: Bentley Systems Polska, Wrocław, tel. 65 20 55.

Cena: ?


TOP 200