Michał Głowiński CIO Roku 2018!

Szef HL Tech został wybrany przez jury zwycięzcą 16 edycji konkursu CIO Roku. Laureatami Diamentów CIO zostali Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, CIO Biura Informacji Kredytowej oraz Ryszard Bryła, CIO PKP Energetyka.

Michał Głowiński, General Manager, HL Tech to CIO Roku 2018.

Wymyślił koncepcję i stanął od 2017 r. na czele HL Tech, oddziału brytyjskiej firmy Hargreaves Lansdown. Otrzymał od tej potężnej firmy finansowej zadanie dostarczenia narzędzi IT do strategicznej zmiany organizacyjnej. W Warszawie urósł zatem „Neo z Matrixa”,

który ma zmienić porządek świata. Efekty bezkompromisowego zastosowania metodyk i standardów są imponujące: rozpoznając wąskie gardła tworzą nowe procesy i rozwiązania HL Tech uzyskuje przy tym wielkoskalowe korzyści. HL zarządza bowiem 94 mld funtów inwestycji klientów indywidualnych, firma należy do 100 największych firm w Wielkiej Brytanii i jest notowana w indeksie FTSE 100.

„W osobie CIO Roku poszukiwaliśmy szukaliśmy lidera o wyjątkowej osobowości, którego osobowość odciska niepowtarzalne, autorskie piętno na dokonanej zmianie” – powiedział w laudacji Michał Paprocki, CIO Roku 2017.

„Trzy cechy CIO Roku, co do których pewne być musi jury, to: po pierwsze autorska wizja; a więc umiejętność marzenia o przyszłości, dostrzeżenia szansy i ułożenia wizji w takiej formie, która przekona a wręcz porwie innych, szefów i pracowników. Po drugie wybitne umiejętności doboru ludzi. CIO Roku sam wybiera, rekrutuje, prowadzi, daje wyzwania swojej Drużynie, ale stwarza warunki aby współkreowali a nie służalczo wykonywali zadania. Po trzecie: skuteczność, i to jest najważniejsza cecha. Determinacja, umiejętność doprowadzania spraw do końca, znamionują siłę charakteru i sprawczość, jakiej oczekujemy od CIO Roku” – uzasadniał werdykt jury. I podsumował: „CIO Roku 2018 nie zna granic i ograniczeń, jest skuteczny odważny; jest w tym wszystkim spójny: poza sferą zawodową potrafił lecieć helikopterem ratować ludzi ale też ścigać się w rajdach samochodowych”.

Michał Głowiński CIO Roku 2018!

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, Dyrektor Zarządzający IT, Biuro Informacji Kredytowej SA jest Diamentem CIO sektorowej innowacji.

„Laureat Diamentu CIO sektorowej innowacji potrafi odważnie i rozważnie czynić sobie poddanymi technologie pionierskie”

– mówił w laudacji Nikodem Bończa Tomaszewski, CIO Roku 2015.

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz przedstawiła dwa fundamentalne dla działalności BIK przedsięwzięcia: Platformę Antyfraudowa BIK oraz Platformę Blockchain BIK, które postawiły BIK w pierwszym szeregu instytucji rynku finansowego i w ogóle gospodarki, pod względem jakości i zaawansowania przetwarzania danych i informacji. BIK stał się ośrodkiem innowacyjności na skalę całego polskiego sektora bankowego – co jest znaczącym osiągnięciem. Rola CIO polegała na stworzeniu koncepcji i doborze innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają osiągać sprawnie cele biznesowe oraz gwarantują bezpieczeństwo.

Michał Głowiński CIO Roku 2018!

„Diament CIO sektorowej innowacji wie, jak wygenerować impuls zmiany dla organizacji i jej biznesowego otoczenia. Technologia w rękach osoby zdeterminowanej, konsekwentnej i profesjonalnej, może zreformować pozycję całej organizacji i odnowić jej misję.

Jeśli ta siła połączona jest z prawdziwą i szczerą skromnością, to wiemy, że mammy do czynienia z osobą niezwykłą. Nasz laureat jest odnowicielem organizacji działającej na rzecz jednego z najbardziej stechnologizowanych działów gospodarki, budowniczym platform pomyślanych jako sektorowy standard blockchain” – uzasadniał werdykt jury publiczności Nikodem Bończa Tomaszewski.

Ryszard Bryła, dyrektor Departamentu Architektury IT, Projektów i Informatyki PKP Energetyka SA to Diament CIO programowej cyfryzacji.

Wraz z pozostałymi menedżerami otrzymał przed 3 laty od nowego właściciela firmy, funduszu CVC Partners, zadanie przekształcenia firmy w „World Class Infrastructure Operator”.

"Imponujący zakres zadań, które przedstawił nam laureata Diamentu kazały nam określić ten rys wyróżnionej doskonałości jako Diament programowej cyfryzacji.

Bardzo duże wrażenie wywarł na nas konsekwentny, pełen determinacji ale i spokoju styl, w którym ten CIO dokonał tak potężnej zmiany. Panowanie nad tak szerokim programem, w którym nieustannie pojawiają się dodatkowe czynniki, materializują ryzyka, wymaga wielkiej klasy.

Michał Głowiński CIO Roku 2018!

Tak, jesteśmy pod wrażeniem stylu, w jakim te projekty są realizowane. To znamionuje zaufanie do własnej wizji, pewność, zaufanie do zespołu, który się do tej misji przygotowało. Pomimo presji i strategicznego celu przedstawionego przez zarząd, który jest szalenie ambitny.

Ocenialiśmy jednak przede wszystkim dokonania. I to w miernikach typowych dla IT: np.: czasu dostępności, wypełnienia luki aplikacyjnej choć przede wszystkim w miernikach biznesowych, zmiany organizacji wywołanej technologią. Diament CIO programowej transformacji realizując projekty niezbędne i podstawowe dla nadrobienia długu technologicznego firmy nienowoczesnej, znalazł również miejsce w programie swoich działań wychodzących w przyszłość, na przykład zawierających elementy sztucznej inteligencji. Nasz laureat miał program, który sukcesywnie realizował. Wyraźnie też widać, że osiągnął założony punkt, z którego rozciąga się widok na perspektywę kolejnych. PKP Energetyka dzięki technologii bardzo szybko nadrabia dystans do krajowej czołówki, zmierza do celu jakim jest status światowej klasy operatora infrastruktury" – powiedziała w laudacji Grażyna Musiatowicz-Podbiał, Diament CIO 2017.

Bez szeroko zakrojonej, programowej cyfrowej transformacji biznesu zadanie postawione przez zarząd byłoby niemożliwe do realizacji. Ryszard Bryła przygotował kompleksowy program cyfryzacji i automatyzacji kluczowych linii biznesowych, uruchomił wszystkie istotne elementy tego programu. Jego mapa drogowa obejmuje dziś ponad 40 uruchomionych projektów, m.in. SCADA/ADMS, Asset Management, billing, platforma kontaktu z dostawcami, Korporacyjna Szyna Danych, system robotyzacji procesów. W połączeniu z budową centrum obliczeniowego z chmurą hybrydową i rewitalizacją SAP ERP przedsięwzięcia te stanowią realizację Wizji Architektury IT.

Święto CIO zgromadziło liczną publiczność, która po brzegi wypełniła przestrzeń The Heart Warsaw, w której spotykaliśmy się przez cały rok.

Michał Głowiński CIO Roku 2018!
Galę CIO Roku 2018 uświetniło wystąpienie Jacka Bartosiaka, prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego – eksperta i autora bestsellerowych książek o geopolityce. Mówił o wielkim wyzwaniu, narracji geopolitycznej i inspiracji oraz celu, który będzie udziałem całej gospodarki, wielkiego projektu na miarę Nowej Gdyni, do którego zaprasza CIO – prawdziwych architektów cyfrowej transformacji gospodarki.

Galowej publiczności zaprezentowali się wszyscy finaliści, w krótkich wystąpieniach przedstawiając swoje osiągnięcia. Spotkało się to z aplauzem społeczności CIO, która uzyskała namiastkę choćby emocji, których doświadczyli podczas wysłuchań konkursowych jurorzy.

Michał Głowiński CIO Roku 2018!

Bartosz Brosowski jako CIO Grupy LOTOS S.A. zaprojektował i wprowadza szeroko zakrojone zmiany organizacyjne w formie scentralizowanej struktury IT, połączone ze stworzeniem koncepcji, budową i uruchomieniem scyfryzowanych procesów w obszarach wewnętrznych usług, spójnego i przejrzystego monitorowania inwestycji w infrastrukturę oraz narzędzia i systemy IT, danych i analityki odpowiadających założeniom koncepcji Przemysłu 4.0, cyberbezpieczeństwa. CIO realizuje tym samym strategiczne zmiany w firmie, wszystkie działania legitymizując wymiernym, istotnym wpływem na wyniki Grupy LOTOS.

Rafał Chmielewski, dyrektor ds. IT Anwim S.A. zbudował od podstaw w firmowe IT i uczynił zeń narzędzie nadzwyczaj skutecznej zmiany, optymalizacji biznesu. Dzięki IT obecnie Anwim to jedyny gracz w sektorze paliw na rynku polskim i zagranicznym, który akceptuje 8 kart flotowych. Dokonane zmiany w roku 2018 dotyczyły również własnego systemu flotowego. Narzędzia dostarczone przez IT pozwoliły uzyskać wielokrotne obniżenie kosztu implementacji w stosunku do pierwszych wdrożeń oraz skrócić czas implementacji. To de facto oznacza prawdziwą transformację biznesu. Udany mariaż IT i biznesu decyduje ponadto, że Anwim posiada najbardziej dynamiczny przyrost sieci stacji paliw.

Dariusz Jędryczek, dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, wdrażając EZD i EOF dokonał zarazem zmiany całości zakresu działania Centrum Usług Wspólnych. Wdrożenie uporządkowało zarządzanie dokumentami, przyspieszyło procesy decyzyjne, pozwoliło na szybki dostęp do dokumentów, uprościło archiwizacje. Ta transformacja to nie tylko pokonanie barier prawnych, organizacyjnych czy technicznych, ale przede wszystkim mentalności urzędnika w odniesieniu do nowoczesnych technologii. To faktyczny przełom i otwarcie na kolejne projekty transformacji.

Mariusz Sobociński, dyrektor IT & Analityków Biznesowych, Nowy Styl Sp. z o.o., doprowadził do stworzenia i uruchomienia EBES (Enterprise Business Execution Platform) w całej Grupie. EBES pracuje dla wszystkich zintegrowanych w NSG spółkach, wspiera większość działań operacyjnych od procesów handlowych po instalacje i dostawy do klientów oraz obsługę posprzedażną. Wdrożenie to jest jednym z kamieni milowych rozwoju i kariery CIO w Grupie, obecnie będącego już członkiem rozszerzonego Zarządu NSG, odpowiadającego za IT, Dane Produktowe(Digital Twin) oraz Programy Integracji Operacyjnej z zakupionymi spółkami, które wykraczają daleko poza świat IT.

Robert Rogoziewicz, UGI EAST IT Manager, AmeriGas Polska Sp. z o.o., współtworzył i wprowadził w życie scenariusz bezpiecznego i szybkiego przejścia obsługi kluczowych systemów na nową platformę. UGI to globalna firma zajmująca się dystrybucją płynnego gazu, z centralą w US, w Europie obecna w kilkunastu krajach. Firma była niezadowolona z zewnętrznego globalnego dostawcy platformy data center, co zdecydowało o przejściu do środowiska hybrydowego. Migracja z ośrodków w 8 krajach została przeprowadzona w 11 miesięcy. Architektura hybrydowa pozwala aktywnie monitorować efektywność, powstaje też wewnętrzny competence center skupiający kompetencje decydujące o konkurencyjności IT oraz całego UGI.

Michał Głowiński CIO Roku 2018!

Artykuły o tych historiach przedstawimy w styczniowym wydaniu magazynu CIO, a spotkania z finalistami odbędą się w toku Agendy CIO 2019, aby o dokonaniach można było nie tylko posłuchać, ale i podyskutować.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200