Michał Boni o nowoczesnym państwie na konferencji Computerworld

Wystąpienie inaugurujące naszą konferencję Państwo 2.0 dotyczącą informatyzacji administracji publicznej rozpoczął Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Przedstawił on trzy główne filary nowoczesnego państwa - filar innowacyjności, filar terytorialnego równoważenia rozwoju i filar efektywności.

Jak mówi Michał Boni, filary te stanowią podstawę do budowy kreatywnej i innowacyjnej gospodarki. Do tego potrzebne jest komercjalizacja nauki, rozwój postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców, nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, wysokiej jakości edukacja, dostęp do informacji i szeroko pojęte e-Państwo.

"Doświadczenia związane z ACTA uświadomiły nam wiele rzeczy, o których za mało mówiliśmy i za mało myśleliśmy. Dyskusja nad ACTA uwypukliła to, że jesteśmy w procesie przechodzenia od cywilizacji analogowej do cywilizacji cyfrowej, że potrzebne są nam nowe kompetencje, przejrzystość w relacjach państwo-obywatele, nowa umowa między twórcami a użytkownikami" - mówi Michał Boni.

Zobacz również:

"Wśród nowych czynników rozwoju jest też potrzeba obywatelstwa nowej generacji. Luka międzypokoleniowa może stworzyć konflikt. Młodzi ludzie traktują komputer, internet jak dom i bronią jego nietykalności. Tak, jak kiedyś tworzono przepisy zabraniające wchodzenie do czyjegoś domu bez pozwolenia, tak teraz nowe pokolenie chce żeby tak traktowany był internet. ACTA pokazałam nam również, że potrzebna jest równowaga w relacji własności i wolności" - stwierdza Minister Administracji i Cyfryzacji. "Mówiąc o nowym państwie należy pamiętać, że każdy z nas jest nie tylko obywatelem, prawie każdy z nas jest też podatnikiem, pracownikiem, konsumentem i twórcą" - dodaje.

Nadchodzące lata - w perspektywie do roku 2020 - Michał Boni wyobraża sobie tak, że dzięki rozwojowi infrastruktury, wykorzystaniu środków europejskich i krajowych, stymulowaniu rozwoju treści i usług, edukacji cyfrowej i systemowi regulacji, zwiększeniu udziału sektora nowych technologii oraz poziomu badań i innowacji, powszechnemu dostępowi do Internetu Polska może dokonać skokowego rozwoju społeczeństwa poprzez "impet cyfrowy".

Minister Michał Boni podkreślał też wielokrotnie podczas swojego wystąpienia wagę i znaczenie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. "Musimy więc zadbać o komplet wysokiej jakości bezpłatnych treści edukacyjnych realizujących całą podstawę programową, zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, krytycznego myślenia i kooperacji i personalizację nauczania" - mówił.

Michał Boni o nowoczesnym państwie na konferencji Computerworld

Michał Boni na konferencji Computerworld Państwo 2.0

Co jest nam potrzebne? Przegląd projektów teleinformatycznych realizowanych w administracji publicznej. "Chciałbym, aby wszyscy przedstawiciele administracji publicznej przyjrzeli się projektom, które realizujemy i pomyśleli jak osiągnąć efekt synergii. Aby to zrobić potrzebna jest wypracowanie i przyjęcie konkretnych ustaw. Potrzebna jest też debata cywilizacyjna na temat wolności w internecie, przygotowanie ‘mapy drogowej’ dla projektów e-usług w administracji na najbliższe lata oraz wprowadzenie nowych, zdrowych i przejrzystych relacji z biznesem. Chciałbym wprowadzić jasne reguły, ale jak najmniej regulacji" - zakończył swoje wystąpienie na konferencji Computerworld Państwo 2.0.


TOP 200