Mgła ochłodzi elektronikę

Kolejnym ciekawym pomysłem jest chłodzenie za pomocą mgły z cieczy dieelektrycznej.

Ponieważ zdolność odprowadzania ciepła przez powietrze jest dość ograniczona, a bezpośrednie chłodzenie elementów wodą niesie ze sobą istotne problemy techniczne, w laboratoriach Alcatel-Lucent Bell Labs we współpracy z organizacją CTO pracuje się nad nowatorskim sposobem chłodzenia z użyciem mgły, utworzonej z cieczy dieelektrycznej. Mgła utworzona ze specjalnych rozpylaczy zostaje wprowadzona do stelaży w strumieniu powietrza i skrapla się na rurach grzewczych, skąd opada pod wpływem siły ciężkości z powrotem do zbiornika.

Dzięki temu rozwiązaniu można rozproszyć z układów elektronicznych ponad 7 razy więcej energii niż przy wymuszonym chłodzeniu powietrzem. Ponieważ ciecz, z której tworzona jest mgła, nie przewodzi prądu elektrycznego i nie powoduje korozji, nie powstają problemy z trwałością urządzeń elektronicznych, typowe dla wody.


TOP 200