Metro Warszawskie wdrożyło nowy system ERP

S&T poinformowało o zakończeniu wdrożenia oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Infor LN™ w spółce Metro Warszawskie. Wartość kontraktu to ponad 7 mln zł.

Shutterstock

Warszawskie metro obsługuje codziennie ok. 750 000 pasażerów, a rocznie - niemal 200 milionów. Obecnie trwa rozbudowa sieci połączeń – dokańczanie przedłużenia drugiej oraz opracowywane są plany linii trzeciej – wartości te rosną. Spółka zatrudnia obecnie ponad 2 600 pracowników. Poza realizacją przewozów pasażerskich odpowiada za bieżące utrzymanie oraz eksploatację tuneli, stacji, taboru i urządzeń oraz nadzór nad pracami budowlanymi.

W związku z systematycznym rozwojem prowadzonej działalności i zwiększaniem skali działania Metro Warszawskie poszukiwało nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia skuteczne zarządzanie rosnącą złożonością technologii, działań, informacji i zasobów, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, zwiększa doskonałość operacyjną oraz pomaga zapewnić najwyższy poziom satysfakcji klienta. Po analizie rynku wybrano oprogramowanie korporacyjne Infor LN™.

Zobacz również:

  • Red Hat OpenShift dodaje obsługę Nvidia, Arm i AI
  • Grupa MTP wybrała system ERP firmy Soneta

– Użytkownicy warszawskiego metra często nie zdają sobie sprawy z jakimi wyzwaniami wiąże się zarządzanie tak wysoce wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, aby zapewnić im sprawną komunikację. Wdrożony w Metrze Warszawskim system Infor LN™ to oprogramowanie przeznaczone dla wiodących globalnych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach biznesowych. Jesteśmy przekonani, że z nawiązką spełni pokładane w nim oczekiwania, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji cyfrowej spółki oraz dalszego zwiększenia jej zwinności operacyjnej i poprawy efektywności biznesowej we wszystkich kluczowych obszarach – mówi Mariusz Siwek, Sales Director Poland and Baltics, Infor.

Absolutnie priorytetowe były możliwości wsparcia bieżącej obsługi firmy oraz narzędzia do zaawansowanej analizy danych, pozwalające przekształcić je w użyteczne zasoby biznesowe.

Jednym z głównych oczekiwań do nowego systemu było jak najszersze uwzględnienie wymagań biznesowych przez standardowe funkcje systemu. Dzięki temu udało się skrócić czas konieczny do wdrożenia nowego rozwiązania i ograniczyć nakłady na utrzymanie systemu. Dzięki technologii Infor LN™, kluczowe z biznesowego punktu widzenia wymagania dotyczące obsługi gospodarki remontowej i utrzymania ruchu zrealizowane zostały niemal „od ręki”, bez wprowadzania personalizacji czy zmian programowych.

Wdrożony w Metrze Warszawskim system Infor LN wspiera finanse i księgowość, zarządzanie sprzedażą, gospodarkę materiałową i remontową oraz kontroling, budżetowanie i raportowanie. Jego koszt przekroczył 7 mln złotych.

–Mimo że wszystkie prace uruchomieniowe prowadzone były w trakcie pandemii, to dzięki wykorzystaniu środowiska dostępnego w modelu PaaS większość z nich mogliśmy wykonać zdalnie, ograniczając do niezbędnego minimum fizyczne spotkania z klientem. Dostarczone przez S&T rozwiązanie spełnia wymagania biznesowe Metra bez konieczności modyfikowania standardowej wersji oprogramowania.

Kluczowa dla realizacji projektu była migracja danych obejmująca przeniesienie ponad 95 tysięcy rekordów z dotychczas używanych aplikacji. Bez tego procesu i zaangażowania kluczowych użytkowników nie udałoby się uruchomić nowego rozwiązania – mówi Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce.

System uruchomiono w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne wykorzystujące technologie chmurowe dostępne w modelu Platform as a Service (PaaS – platforma jako usługa). Oprogramowanie wyposażone zostało dodatkowo w platformę Infor – InforOS® – współpracującą z domenowymi rozwiązaniami Metra Warszawskiego oraz zapewniającą wparcie i obsługę IIoT (Industrial Internet of Things – przemysłowy internet rzeczy).

Nowy system pomaga zapewnić sprawną realizację potrzeb biznesowych oraz wymagań technicznych spółki Metro Warszawskie. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego sytemu ERP, Spółka MW może optymalizować i zwiększać efektywność obsługi procesów w kluczowych obszarach, jak serwis i utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, finanse i kontroling, sprzedaż, zakupy oraz gospodarka magazynowa. Infor LN™ łączy dane i procesy z aplikacjami biznesowymi i zasobami wiedzy techniczno-eksploatacyjnej, może dostarczać szczegółowych obserwacji biznesowych, wykorzystując informacje pozyskiwane z systemów automatyki kontrolno-pomiarowej.

System Infor został uruchomiony dla ponad 400 bezpośrednich użytkowników. Dzięki temu, że firma S&T zapewniła wirtualne środowisko utrzymaniowe w modelu PaaS, możliwe było sprawne i bezpieczne wyłączenie z eksploatacji dotychczas używanego oprogramowania finansowo-księgowego.

Oprac. na podst. infor. pras.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200