Metamorfozy internetu

Na początku NASK obsługiwał świat akademicki, obecnie jesteśmy jednym z największych polskich operatorów teleinformatycznych, oferującym usługi w zakresie sieci korporacyjnych i wysokiej jakości dostępu do Internetu również klientom biznesowym. Przygotowujemy się do świadczenia usług zgodnych z nowymi tendencjami w rozwoju Internetu. Mam tu na myśli przede wszystkim konwergencję tradycyjnych usług komunikacji telefonicznej z Internetem, co w niedalekiej przyszłości sprawi, że Internet stanie się medium ogólnym, w którym telekomunikacja foniczna będzie jedną z usług.

Nipun Gupta, wiceprezes ds. marketingu Energis Polska

Metamorfozy internetu
W rozwoju polskiego Internetu można wymienić kilka kroków milowych. Już w 1986 r. powstał KASK (Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa), która połączyła ośrodki akademickie. Wtedy też powstał pierwszy polski BBS, który pozwalał na wymianę plików i informacji pomiędzy użytkownikami. Najważniejsze było jednak włączenie polskich uczelni do sieci EARN (europejskiej części światowej sieci naukowo-akademickiej) w 1990 r. Polska połączona była ze światem pierwszym łączem o przepustowości zaledwie 9600 b/s. Dopiero kolejne łącza i ich rozbudowa zwiększyły przepustowość polskiego kawałka Internetu. W historii "polskiej sieci" zdarzały się chwile przełomowe. W roku 1994 polski rząd (druga instytucja rządowa po Białym Domu) utworzył własną stronę WWW . Chwilę później powstały pierwsze programy informatyzacji polskich szkół. Inne bardzo ważne momenty dla internautów to m.in. rozpoczęcie działalności NASK oraz powstanie w 1994 r. pierwszego serwera BBS z płatnym, ogólnodostępnym dostępem do Internetu. W roku 1995 narodziła się Wirtualna Polska, katalog stron WWW, który stał się jednym z popularniejszych portali w Polsce. Dwa lata później założono pierwszą szybką sieć komputerową POL34 łączącą łączem 34 Mb/s Gdańsk, Poznań, Warszawę i Katowice, która w 1999 r. stała się pierwszym "szybkim" łączem Polski ze światem. Przyspieszony rozwój Internetu można było zauważyć po 1996 r., kiedy TP SA udostępniła możliwość wdzwaniania się do sieci. Od tego momentu każdy właściciel komputera z modemem mógł skorzystać z zasobów polskiego i międzynarodowego Internetu. Późniejsze przyspieszenia w rozwoju sieci pokrywały się z czasem przyspieszania procesów liberalizacji rynku. To przecież umożliwienie korzystania z alternatywnych sposobów na wdzwaniany dostęp do Internetu pozwoliło na dofinansowanie działania prawie wszystkich portali internetowych.

Uważam, że dużym sukcesem dla rozwoju usług internetowych jest możliwość finansowania działalności dostawców treści z przychodów z dostępu do Internetu. Dużym problemem dla polskiego Internetu była bardzo powolna liberalizacja rynku. W sytuacji, gdy istniał monopol na dostęp do sieci, internauci płacili za połączenia z Internetem, ale nawet niewielka część tych pieniędzy nie trafiała do dostawców usług i treści. Obecnie dzięki rozwiązaniom typu VISP oferowanym przez Energis wspólnie z partnerami typu IDG, Onet, Interia, Gazeta.pl czy Tlen jesteśmy w stanie wspomagać rozwój usług, udostępniając część przychodów z dostępu do sieci naszym partnerom. Pozwala to im na przeznaczanie większych kwot na rozwój, a tym samym ulepszanie usług i zwiększanie atrakcyjności polskiego Internetu.


TOP 200