Metadane ujednolicone

Object Management Group (OMG) ratyfikowała nowy standard dla metadanych o nazwie Common Warehouse MetaModel (CWM).

Object Management Group (OMG) ratyfikowała nowy standard dla metadanych o nazwie Common Warehouse MetaModel (CWM). Ta nowa specyfikacja - sponsorowana przez takie firmy, jak Oracle, IBM, Unisys i NCR - pozwoli na współużytkowanie metadanych, czyli inaczej mówiąc informacji opisujących dane. Do tej pory metadane stosowane przez różnych dostawców oprogramowania nie mogły być współużytkowane, nowy standard powinien więc stworzyć pomost łączący metadane w różnych systemach korzystających z tej techniki. Każdy komponent w rozwiązaniach hurtowni danych zawiera pewne formy prezentacji przez metadane danych gromadzonych przez lata w tradycyjnych systemach przetwarzania informacji (tzw. danych dziedziczonych). Problemem tkwi w tym, że sposób w jaki różne narzędzia prezentują tę informację jest niespójny. CWM ma w istocie uniezależnić postać metadanych od dostawców tak, aby tworząc hurtownie danych nie trzeba było zdawać się na jednego tylko dostawcę oprogramowania. Przy zastosowaniu nowego standardu komponenty od różnych dostawców będą mogły wykorzystywać wspólne metadane. Po ratyfikowaniu standardu (poniedziałek, 19 czerwca) trzeba jednak będzie odczekać pewien okres czasu, zanim zostanie on zaimplementowany w nowych produktach, i sprawą kluczową staję się, jak szybko poszczególni dostawcy zaadoptują tę specyfikację i utworzą w swoich produktach standardowe "złącza" metadanych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200