Mercury Interactive po kwartale

Spółka podsumowała pierwszy kwartał działalności w Polsce. Mercury Interactive dostarczyła rozwiązania testujące wydajność infrastruktury informatycznej m.in. Polkomtelowi, BRE i Bankowi Handlowemu.

Spółka podsumowała pierwszy kwartał działalności w Polsce. Mercury Interactive dostarczyła swoje rozwiązania m.in. Polkomtelowi, BRE i Bankowi Handlowemu. Warszawskie przedstawicielstwo jest pierwszym biurem firmy w Europie Wschodniej. Mercury Interactive dostarcza oprogramowanie do testowania i zarządzania serwerami oraz monitorowania i dostrajania wydajności systemów informatycznych. W tej chwili z usług MI w Polsce korzysta ok. 10 klientów. Do największych należą: TP SA, Polkomtel, BZWBK, BRE Bank, Bank Handlowy, EDS Poland i grupa ING."Chcemy wprowadzać w Polsce światowe standardy dotyczące testowania i monitorowania funkcjonowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw oraz serwisów WWW" - powiedział m.in. Maciej Grzelak Regional Sales Manager w Mercury Interactive.

MI obsługuje 25 tys. klientów z branży telekomunikacyjnej i bankowej w 20 krajach. Firma nie podała wyników finansowych z polskiego rynku. W Europie ten kwartał MI zamknęła przychodami na poziomie 100 mln USD.

Zobacz również: