Merced płynie coraz szybciej

Hewlett-Packard przedstawił szczegóły nowej technologii EPIC, na której oparty będzie procesor Merced.

Hewlett-Packard przedstawił szczegóły nowej technologii EPIC, na której oparty będzie procesor Merced.

Intel i Hewlett-Packard wspólnie pracują nad stworzeniem nowej generacji 64-bitowych procesorów. Pierwsza z firm zajmuje się konstrukcją nowych układów. Hewlett-Packard pracuje nad budową kompilatorów nowej generacji, dzięki którym będzie można wykorzystać możliwości nowych procesorów przy posługiwaniu się identycznym kodem źródłowym, jak dla obecnie dostępnych układów. „Jestem przekonany, że firma Intel jest tak zaangażowana w ten projekt, że będzie w stanie wprowadzić na rynek pierwszy procesor Merced zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w więc w roku 1999” – twierdzi Jerry Huck, szef biura projektowego w HP.

Zdaniem przedstawicieli Hewlett-Packarda, nowa technologia EPIC (Explicit Parallel Instruction Computing), stanowiąca fundament architektury IA-64, powstała poprzez tak daleko idące zmutowanie cech wybranych ze znanych architektur RISC i CISC, że można mówić o pojawieniu się nowej klasy rozwiązań – równorzędnej wobec dwóch obecnie stosowanych w konstrukcji procesorów.

Procesory te będą miały bardzo dużą liczbę rejestrów i pamięć podręczną rzędu megabajtów. Ma zapewnić to efektywność równoległej pracy nowych układów. „Od początku pracowano nad EPIC jako technologią równoległą. Współbieżne wykonywanie programów to tak naprawdę poruszanie się w środowisku o dużym współczynniku nieprzewidywalności” – mówi Joel Birnbaum, wiceprezes ds. badań i rozwoju w Hewlett-Packardzie. Dlatego podstawową techniką stosowaną w EPIC jest tzw. orzekanie (predication), polegające na odgadywaniu przez procesor, które instrukcje będą wykonywane w najbliższej przyszłości. Pewne obliczenia można prowadzić równolegle, zaś wynik tylko jednego z nich okazuje się być potrzebny. Procesor wykonuje je „na zapas”, by później skorzystać z odpowiedniego wyniku, gdy ten okaże się potrzebny.

Drugą z podstawowych technik, które stanowią innowację, jest tzw. spekulowanie (speculation). Dąży się tutaj do zwiększania dystansu między operacją sięgnięcia po dane do pamięci a wykorzystaniem tych danych. Operacja sięgnięcia do pamięci trwa zazwyczaj dłużej niż wykonanie pojedynczej operacji przez procesor, oszczędności czasu – przekładające się na większą wydajność procesora – można więc uzyskać poprzez takie ułożenie kolejności wykonania instrukcji, że najpierw zostaje wysłane żądanie dostępu do pamięci, a zanim dane zostaną odczytane, wykonywane są inne instrukcje. Przy konstruowaniu kompilatorów i procesorów opartych na EPIC korzysta się z badań statystycznych, w których określana jest częstotliwość wykonywania danych sekwencji instrukcji w rzeczywistych aplikacjach.

Dotychczas prędkość zegarów procesorów rosła znacznie szybciej niż współczynnik odpowiadający liczbie instrukcji przypadających na jeden cykl pracy procesora. Technologia EPIC ma umożliwić wykonywanie średnio powyżej kilku instrukcji na jeden cykl (dzięki równoległości) – co powinno spowodować znaczne zwiększenie wydajności procesorów.

Według nieoficjalnych informacji, cena pierwszych procesorów Mered powinna kształtować się na poziomie, jaki wyznaczyły do tej pory wszystkie wydajne procesory oferowane przez Intela (obecnie najszybszy Pentium II).


TOP 200