Mera ELZAB, SuperMemoWorld i VADIM

Krajowa Izba Gospodarcza przyjęła już pierwsze zgłoszenia polskich firm na największy komputerowy jarmark w świecie, jakim jest hanowerski CeBIT. Tym razem odbędzie się on z udziałem ponad 5700 firm z 52 krajów. Wśród przeszło 600 tys. gości, którzy odwiedzili CeBIT w 1993 r., ponad połowę stanowili ludzie decydujący o zakupach i inwestycjach. Stoiska polskie wizytował wówczas kanclerz Helmut Kohl w towarzystwie premier Hanny Suchockiej.

Krajowa Izba Gospodarcza przyjęła już pierwsze zgłoszenia polskich firm na największy komputerowy jarmark w świecie, jakim jest hanowerski CeBIT. Tym razem odbędzie się on z udziałem ponad 5700 firm z 52 krajów. Wśród przeszło 600 tys. gości, którzy odwiedzili CeBIT w 1993 r., ponad połowę stanowili ludzie decydujący o zakupach i inwestycjach. Stoiska polskie wizytował wówczas kanclerz Helmut Kohl w towarzystwie premier Hanny Suchockiej.

Wśród pierwszych polskich firm, które zgłosiły zamówienia na samodzielne stoiska w ramach pawilonu polskiego na kolejnym CeBITcie znajdują się: Mera Elzab (Zabrze), SuperMemoWorld (Poznań) i Vadim (Zielona Góra).

SuperMemoWorld we własnych barwach startuje tam już po raz trzeci - ma najdłuższy spośród polskich firm staż w samodzielnym uczestnictwie na tych targach. Tym razem - jak poinformował nas wiceprezes, p. Krzysztof Biedalak - poznaniacy zaprezentują swój firmowy program w wersji dla Windows i większa ofertę gotowych baz danych, tworzonych do pomocy w uczeniu się. Przypomnijmy, że popularne programy SuperMemoWorld, to oparte na wynikach badań naukowych systemy wspierania pamięci i łatwiejszego opanowywania materiału z różnych dziedzin wiedzy. Programy te sprzedawane są m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, Belgii, we Włoszech i W.Brytanii.

Zabrzańska Mera wystawi swój najnowszy szlagier w postaci komputerowej kasy rejestrującej XCEL 260. Firma jest laureatem pierwszej edycji konkursu "Teraz Polska", a jej "elastyczny, funkcjonalny system kasowy" zdobył w br. m.in. złoty medal na targach Infosystem, Złotego Gryfa na Shop Expo w Warszawie i tytuł "Juniora Exportu" na MTP.

Zielonogórski VADIM wystąpi na Cebicie po raz drugi. Tym razem z ofertą programów graficznych Van Gogh (przyspieszonych, z nowymi algorytmami renderowania) oraz programów finansowo-księgowych pod Windows (rozszerzony "Wokulski"). Dotychczasowe prezentacje zaowocowały licznymi rozmowami handlowymi, które są kontynuowane.

Wystawianie na Cebicie jest nobilitacją firmy w najszerszej skali międzynarodowej.Dla przedsiębiorstw już opierzonych, którym nie wystarcza rynek krajowy i które chcą zaprezentować własne oryginalne rozwiązana, trudno doprawdy o lepsze miejsce promocji lub poszukiwań partnerów. Niektóre polskie firmy korzystają z pośrednictwa swych dotychczasowych niemieckich partnerów. W takich przypadkach zdarza się jednak, że kącik polskiej firmy na stoisku zagranicznego "protektora" bywa praktycznie niezauważalny (niemal utajniony) i jeśli polski partner płaci za wynajętą powierzchnię, to występuje wówczas w roli wystawcy wspierającego firmę zachodnią, czyli przysłowiowego jelenia.

Przypomnijmy, że ogólny koszt udziału w polskiej ekspozycji szacuje się (po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą) na ok. 5,3 mln zł za jeden m kw. Stoisko jednej firmy nie może być mniejsze niż 6 m kw.


TOP 200