Mentor dla programisty

WayPointer to narzędzie biblioteczne dla narzędzi Rational ułatwiające prowadzenie projektów zgodnie z metodyką RUP.

WayPointer to narzędzie biblioteczne dla narzędzi Rational ułatwiające prowadzenie projektów zgodnie z metodyką RUP.

Tworzenie oprogramowania staje się coraz trudniejsze, mimo że bez przerwy opracowywane są nowe języki programowania, procesy i narzędzia mające wspomóc pracę programisty. Jednym z powodów nieudanych projektów jest brak wiedzy w zespole.

Często zresztą nie chodzi o brak jako taki - zwykle potrzebna wiedza istnieje gdzieś w organizacji, jednak często trudno ją znaleźć. Jest ukryta w książkach i instrukcjach , na witrynach WWW albo w głowach ekspertów. Zatem poszukiwaną wiedzą staje się wiedza o tym, gdzie i jak jej szukać. Świadomy szef projektu stara się uzupełnić braki zespołu przez zatrudnianie w projekcie dodatkowych osób: konsultantów , doradców, mentorów z doświadczeniem w określonej branży itp., y przyspieszyć przenikanie wiedzy . Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna alternatywa.

Mentor zawsze u boku

Rational Unified Process (RUP) to produkt cieszący się uznaniem zespołów jako zbiór najlepszych praktyk do wykorzystania na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Jednym z jego twórców był Ivar Jacobson, który po przejęciu firmy Rational przez IBM utworzył firmę Jaczone AB. Jej głównym produktem jest narzędzie WayPointer, które można by określić mianem prywatnego mentora programisty. To swoiste narzędzie do narzędzi w postaci bibliotek RUP dla pakietu Rational Rose lub XDE.

Poprzez integrację z pakietami do modelowania/programowania WayPointer "czuwa" w tyle nad działaniami każdego członka zespołu (pracę poszczególnych agentów klienckich koordynuje centralny serwer). "Widząc", czym aktualnie się zajmuje, WayPointer podpowiada, jakie kroki należy podjąć, wskazuje i pobiera z bazy RUP właściwe informacje, a nawet wykonuje w imieniu użytkownika rutynowe czynności manualne, np. tworzy gotowy komponent do obsługi połączenia z bazą danych.

Pakiet WayPointer korzysta z lokalnej, rozszerzalnej bazy reguł, określającej, jakie elementy i komponenty są adekwatne do rozwiązywanego problemu. Pozwala to na modyfikowanie programu do potrzeb konkretnego projektu, rozszerzenie jego właściwości funkcjonalnych i uzupełnianie o nowe doświadczenia czy najlepsze praktyki.

RUP w pięciu smakach

Najnowsza wersja WayPointer 4.0 jest dostępna w kilku wersjach. Najprostszy Highlighter służy do wspierania modelowania i przypadków użycia (use cases) i nie jest powiązany z RUP. Pozostałe wersje - WayPointer for Use Cases, WayPointer for Architecture, WayPointer for the J2EE Platform i WayPointer Enterprise - są ściśle powiązane z narzędziami Rational i metodyką RUP. Dodatkowy pakiet WayPointer SDK umożliwia rozszerzanie właściwości programu. WayPointer nie jest tani - koszt licencji na jedno stanowisko waha się od 1990 do 3490 USD. Niemniej dla firm, które żyją z prowadzenia skomplikowanych projektów może okazać się sposobem na przyspieszenie cyklu dostarczania ostatecznych efektów.

RUP co trzeba

Rational Unified Process to opracowany w wyniku wieloletniego, wspólnego wysiłku zespołów z firm Objectory AB, Rational Software i IBM ogromny zbiór informacji o najlepszych praktykach w dziedzinie projektowania i produkcji oprogramowania. Wiedza ta jest dostępna w postaci komponentów o różnym poziomie szczegółowości.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200