Menedżerowie centrów danych będą mieć problem z wytycznymi ekologicznymi UE

Aż 70% menedżerów zarządzających europejskimi centrami danych (CPD) obawia się negatywnego wpływu, jaki może na ich działalność mieć nowa regulacja dotycząca redukcji emisji związków węgla CRC (Carbon Reduction Commitment). I to pomimo faktu, że aż 60% z nich stosuje już rozwiązania green IT.

Według ankiety przeprowadzanej przez Campos Research na zlecenie firmy wynajmującej powierzchnie w centrach danych - Digital Reality Trust - większość klientów wysyła do swoich dostawców usług CPD zapytania na temat obecnych ekologicznych regulacji, wprowadzanych nowych "zielonych" standardów - LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM związanych, czy też możliwości sprostania wymaganiom ISO 14001 i Green Grid.

Zgodnie z badaniami Campos Research, więcej niż 50% z klientów odmówi współpracy dostawcom nie posiadającym tzw. "zielonych strategii". Ich zainteresowanie dotyczy również innych obszarów - użycia materiałów z odzysku, czy wydajnej logistyki. "Ta ankieta jasno pokazuje jak wysoki jest poziom niepewności w związku z wpływem nowych regulacji ekologicznych i ich wpływu na działanie europejskich centrów danych. Niepewność ta znajduje wyraz w wynikach ankiety, w postaci pytań odnośnie sposobu, w jaki nowe zasady wpłyną na działanie, finanse i relacje z klientami korzystającymi z centrów danych" - mówi Jim Smith, dyrektor wykonawczy Digital Realty Trust.

Dotychczas ograniczanie kosztów energii było postrzegane jako krytyczne, poprawiające wizerunek firmy w oczach klientów. Dziś jest także postrzegane jako ważny element w kierunku stawania się "bardziej zielonym". Aż 58% ankietowanych przez Campos Research wykazało wzrost zainteresowania inicjatywami ekologicznymi, a 69% podało redukcję emisji związków węgla jako element strategii swojego przedsiębiorstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200