Menedżer w Polsce ma więcej gadżetów niż Amerykanin

Avaya przedstawiła wyniki badań o wpływie technologii mobilnej na styl pracy i przyzwyczajenia pracowników. Przeprowadzono je wśród 2300 polskich i międzynarodowych menedżerów wyższego szczebla.

Avaya przedstawiła wyniki badań o wpływie technologii mobilnej na styl pracy i przyzwyczajenia pracowników. Przeprowadzono je wśród 2300 polskich i międzynarodowych menedżerów wyższego szczebla.

Z zaawansowanych rozwiązań mobilnych, m.in. telefonów komórkowych, smartphonów czy iPodów, korzysta 30% polskich menedżerów. W przypadku kadry menedżerskiej w Stanach Zjednoczonych, Wlk. Brytanii i Australii jest to 17%.

Badania pokazały, że w Polsce i innych krajach objętych badaniem, 60% menedżerów odpowiada w czasie urlopu na telefon służbowy jeszcze tego samego dnia, jeśli dzwoni przełożony. Podczas jazdy samochodem telefony czy SMS-y odbiera aż 83% polskich menedżerów, podczas gdy 64% międzynarodowych respondentów nigdy tego nie robi. Co trzeciemu polskiemu menedżerowi zdarza się prowadzić rozmowę telefoniczną w... toalecie.

30 %

polskich menedżerów korzysta z zaawansowa-nych rozwiązań mobilnych, m.in. telefonów komórkowych, smartphonów czy iPodów.

Z badań wynika jednak, że nowe rozwiązania mobilne zwiększają elastyczność pracy. Z jednej strony wzrasta mobilność i efektywność działań, z drugiej zaś przestaje funkcjonować pojęcie typowego biura wykorzystywanego do pracy. Technologie mobilne "dają nowe możliwości pewnym grupom społecznym". Dzięki nim grupy do tej pory wykluczone z życia zawodowego - jak osoby niepełnosprawne, czy kobiety na urlopie macierzyńskim - mogą realizować się zawodowo. Joanna Heidtman, psycholog i socjolog biznesu uważa, że nowy styl pracy sprawia, iż granice między życiem osobistym a zawodowym się zacierają. "Całkowite odseparowanie sfery osobistej od zawodowej staje się niemożliwe" - podkreśliła.


TOP 200