Menedżer to mózg

Menedżer - to pomysły, to umiejętność organizowania, kierowania, to zdolność szybkiego podejmowania decyzji i budowania strategii długich okresów.

Menedżer - to pomysły, to umiejętność organizowania, kierowania, to zdolność szybkiego podejmowania decyzji i budowania strategii długich okresów.

Wszystko to nie powstaje w żadnym innym miejscu organizmu tylko w ośrodku przetwarzania informacji, jakim jest mózg. Z fizycznego punktu widzenia ośrodek taki działa na zasadzie przepływu potencjałów po drogach jego przepływu, które w przypadku mózgu człowieka stanowi ok. 20 mld neuronów połączonych ze sobą w różny sposób wypustkami, zwanymi neurytami. (...) Jak każdy przetwornik informacji ma określoną pojemność informacyjną decydującą o tym, jak wiele informacji zdołamy wykorzystać w różnych procesach myślowych (to inteligencja). Szybkość przepływu informacji po neurytach decyduje o zdolności mózgu do przetwarzania informacji w jednostce czasu (to pojętność). Szczególna przewodność niektórych neurytów decyduje o naszych stałych zainteresowaniach, czy talencie. (...) Nikt nie może sobie dowolnie regulować liczby neuronów w mózgu, dowolnie ich łączyć, przyspieszać albo spowalniać przemiany białkowe w neurytach, wyznaczać dowolne drogi przepływu bodźców itd. Z tego punktu widzenia inteligencja, pojętność i talent są sztywnymi parametrami osobowości, podlegającymi samorzutnym przemianom pod wpływem starzenia. Co możemy zatem doskonalić pracę naszego mózgu, jeśli nie możemy wpływać bezpośrednio na jego biochemiczne właściwości? Przede wszystkim naszą pamięć, która jest rezultatem szczególnych zmian w neurytach. Ich istota polega na fizycznym zjawisku zwiększania przewodności na drodze przepływu bodźców. Zapamiętywanie wzmacnia się w miarę powtarzania bodźców.

Fragment książki Zbigniewa Zaniewskiego: Menedżer to charakter, Warszawa 1994 r.


TOP 200