Menedżer kontra profesjonalista

Zdaniem przedstawicieli ośrodków szkoleniowych, rośnie zainteresowanie kursami internetowymi.

Zdaniem przedstawicieli ośrodków szkoleniowych, rośnie zainteresowanie kursami internetowymi.

W ostatnim czasie producenci sieciowych systemów operacyjnych próbują wykorzystać koniunkturę na usługi i narzędzia internetowe poprzez organizowanie szkoleń i przyznawanie tytułów użytkownikom. Niektóre firmy włączają tematykę narzędzi internetowych do dotychczasowych kursów. Inne starają się stworzyć specjalne kursy poświęcone obsłudze Internetu w danym systemie operacyjnym i organizują oddzielne egzaminy.

Menedżer internetowy

"Z naszych obserwacji wynika, że większym zainteresowaniem użytkowników NetWare cieszą się szkolenia internetowe w ramach jednego wydzielonego kursu" - twierdzi Jacek Pacholczyk, dyrektor polskiego oddziału Novella. Pod koniec br. Novell będzie przyznawał użytkownikom przeszkolonym w autoryzowanych centrach edukacyjnych specjalny tytuł Novell Internet Manager. "Novell nie ma jeszcze pełnych testów przewidzianych w programie Internet Manager" - twierdzi Alina Fabianek z firmy szkoleniowej CTS. Obecnie organizowane są kursy dla instruktorów. Alina Fabianek spodziewa się, że pierwsze tytuły zostaną przyznane już w grudniu br., dodając jednocześnie, że zainteresowanie kursem jest bardzo duże. Do wprowadzenia szkoleń internetowych Novella przygotowuje się także warszawski ośrodek edukacyjny Multitrade. W kursach Novella główny nacisk ma być położony na umiejętność zarządzania węzłem internetowym.

Profesjonalista w WWW

Inaczej niż Novell do programu szkoleń internetowych podszedł Microsoft. "Jestem przekonany, że szkolenia z Internetu powinny być połączone ze szkoleniami z systemów operacyjnych. Microsoft nie będzie przyznawał specjalnego tytułu dla internetowego specjalisty" - stwierdził Jacek Myrcha z Microsoftu. Ze względu na małą liczbę instruktorów, kursy na Microsoft Certfied Professional wzbogacone o elementy internetowe będą stopniowo wchodziły do oferty ośrodków szkoleniowych jesienią br. Część z nich, jak warszawskie: Altcom, Edusoft czy sopocka DC Edukacja, nie czekając na certyfikację instruktorów przez Microsoft , wprowadza kursy internetowe wg własnego pomysłu.

Jak pisać w Javie

Od połowy października br. centrum szkoleniowe Hewlett-Packard Polska wprowadza 6 kursów internetowych. Zdaniem Jacka Stochlaka, szefa działu usług profesjonalnych HP, szkolenia te są unikatowe na rynku. HP prowadzi bowiem zarówno kursy podstawowe z obsługi przeglądarki i programów pocztowych, jak również zaawansowane szkolenia z administracji serwerem WWW, tworzenia węzła internetowego czy programowania w języku Java. Jeden z kursów dotyczy marketingu w sieci, obejmuje aspekty prawne zamieszczania reklamy w Internecie, a także omówienie bezpiecznych form zawierania transakcji. Szkolenia prowadzone są na serwerach HP w środowisku HP-UX.

Szkolenie internetowe przewiduje także w swojej ofercie Edusoft, autoryzowany ośrodek Santa Cruz Operation. "Korzystanie z Internetu w środowisku Unix" i "Administracja systemów Unix w sieci Internet" obejmują m.in. naukę obsługi poczty elektronicznej, FTP, telnetu, IRC, WWW i systemu sieciowych wiadomości. Instruktorzy Edusoft przewidują także omówienie sposobów prowadzenia biznesu w Internecie, zawierania transakcji sieciowych i szyfrowania korespondencji. "Zdecydowanie większą popularnością cieszą się kursy internetowe związane ze środowiskiem Windows NT niż Unix" - twierdzi Anna Bodych z Edusoftu. "Internetem zainteresowane są głównie banki i firmy komputerowe, ale gościliśmy u nas również przedstawicieli jednostki wojskowej" - mówi Anna Bodych.


TOP 200