Megasymulator SIP z RADCOMU

Na wiosennej wystawie Spring 2002 VON w Seattle (8-11 kwietnia) firma RADCOM zademonstrowała narzędzie komunikacyjne MegaSIP Simulator przeznaczone do symulowania i testowania trafiku VoIP przez sieci pakietowe IP.

Na wiosennej wystawie Spring 2002 VON w Seattle (8-11 kwietnia) firma RADCOM zademonstrowała narzędzie komunikacyjne MegaSIP Simulator przeznaczone do symulowania i testowania trafiku VoIP przez sieci pakietowe IP.

Urządzenie umożliwia jednoczesne generowanie setek tysięcy połączeń głosowych przez sieci IP, zgodnie z protokołem sygnalizacyjnym SIP (Session Initiation Protocol). Symulacja milionów połączeń głosowych VoIP (SIP) w ciągu jednej godziny oraz tysięcy innych połączeń przez media z zastosowaniem protokołu RTP (Real Time Protocol) pozwala użytkownikom zaopatrzonym w czujniki testowe oszacować przydatność i skalowalność istniejących rozwiązań sieci IP do realizacji połączeń głosowych Voice over IP.

Zobacz również:

Symulator MegaSIP dysponuje dwiema charakterystycznymi funkcjami użytkowymi: MegaStress i MediaStress. Funkcja MegaStress umożliwia wytworzenie szczytowych warunków obciążenia sieci IP, przez jednoczesne generowanie do niej do 500 tys. połączeń głosowych i 3 mln sesji na godzinę, z częstością 2000 połączeń na sekundę. Przy takim sztucznym obciążeniu sieci użytkownik może sam praktycznie przetestować każde nowe połączenia głosowe VoIP, a także określić maksymalne obciążenie sieci i jej dopuszczalne parametry ze względu na prowadzenie rozmów VoIP. Regulacji poszczególnych parametrów trafiku można dokonywać dyskretnie, w pełnym zakresie możliwości symulatora.

Funkcja MediaStress symulatora generuje do 2000 kanałów czasu rzeczywistego RTP, z zaaranżowaniem różnego rodzaju kodeków głosowych dla połączeń z sygnalizacją SIP. Korzystając z możliwości transmisyjnych kreatora VoIP Performer (RADCOM), za pomocą funkcji MediaStress można prognozować zachowanie się wielu innych urządzeń komunikacyjnych IP, takich jak: serwerów rejestrowych, serwerów zastępczych (proxy), mediatorów oraz bramek VoIP uczestniczących w procesie przekazu informacji, w warunkach dużego obciążenia sieci. Symulator MegaSIP jest jednym z pierwszych urządzeń testowych do testowania przekazów głosowych w heterogenicznych siecich IP.


TOP 200