Megaco mostuje sieci PSTN i IP

Standard Megaco/H.248 ma zapewnić przełączanie wywołań głosowych, faksowych i multimedialnych pomiędzy sieciami IP a publicznymi komutowanymi sieciami telefonicznymi.

Standard Megaco/H.248 ma zapewnić przełączanie wywołań głosowych, faksowych i multimedialnych pomiędzy sieciami IP a publicznymi komutowanymi sieciami telefonicznymi.

Megaco jest skrótem od Media Gateway Control - sterowania bramą medialną.

Struktura Megaco, opracowywana wspólne przez ITU (International Telecommunication Union) i IETF (Internet Engineering Task Force), powinna umożliwić dostawcom usług oferowanie wielu konwergentnych usług przesyłania głosu i danych.

Bramy medialne MG (media gateways) będą punktami węzłowymi, które zapewnią ścieżki pomiędzy sieciami komutowanymi i pakietowymi dla mediów, takich jak głos i faks. Bramy MG mogą być usytuowane albo na brzegach sieci publicznej w siedzibach klientów, albo w centrali telefonicznej. Sterowniki MGC będą pełniły rolę mózgów operacyjnych, ponieważ będą kontrolowały liczne bramy MG.

Megaco mostuje sieci PSTN i IP

Jak to dziala

Inny komponent, brama sygnalizacyjna, będzie pełnił analogiczną rolę w przechwytywaniu próśb o adres i dokładniejszą informację usługową, dzięki komunikacji - za pośrednictwem IP - z istniejącymi sieciami przystosowanymi do sygnalizacji SS7, tudzież ich bazami danych zawierającymi informacje dotyczące abonentów. Z kolei brama sygnalizacyjna przesyła odpowiednie informacje adresowe do MGC.

Implementacje Megaco mogą usprawnić użycie metod rozszerzających, nazywanych pakietami (packages). Pakiety są zbiorami poleceń ustalającymi związki pomiędzy zdarzeniami i danymi statystycznymi, które można dodać do podstawowego urządzenia Megaco.

Przyszła sieć telefoniczna akceptująca Megaco będzie wspierała urządzenia zainstalowane w przedsiębiorstwie w siedzibie klienta. Jako przykład rozważmy urządzenie faksujące, które jest umieszczone w przedsiębiorstwie za centralką PBX. W tym przypadku wywołanie jest generowane przez faks i kierowane przez PBX do centrali telefonicznej. Następnie centrala telefoniczna wysyła komunikat SS7 do bramy sygnalizacyjnej, by uzyskać dostęp do informacji dotyczącej adresów wywołującego i wywoływanego. Informacja ta jest wysyłana przez bramę sygnalizacyjną wstecz do MGC jako komunikat ustalający. Następnie MGC identyfikuje drugą bramę MG, której można użyć w celu zapewnienia połączenia typu end-to-end z końcowym miejscem przeznaczenia za pośrednictwem dalekosiężnych usług dostawców sieci IP.

Od tego momentu MGC ma informacje o lokalnym i zdalnym MG. Jeśli bramy medialne zostaną wstępnie ustawione na komunikację, to zazwyczaj stosuje się rozwiązanie z kodowaniem głosu (vo-coder). W prezentowanym przykładzie każda brama medialna jest ustawiona z dwoma zakończeniami: przełączającym (komutującym) z jednej strony i tworzącym pakiety IP z drugiej.

By zapewnić elastyczność kontroli wywołań innych niż głosowe, MGC może ustawić bramy medialne w tryb rozróżniania wywołań. Dzięki temu MGC może zbierać informacje niezbędne do identyfikacji typu medium dla wywołania, w zależności od tego, czy jest to głos, faks lub dane, a następnie, w razie potrzeby, w trybie czasu rzeczywistego modyfikować konfigurację bramy MG.

Załóżmy, że wywołujący faks wydaje ton wywołania. Ponieważ może się zdarzyć, że w punkcie końcowym nie zainstalowano faksu, to ryzykowne jest natychmiastowe przełączenie się na tryb faksowy. W celu przekazania informacji tonowej lokalna brama MG wydaje powiadomienie, które informuje MGC o wykryciu tonu faksowego. Następnie MGC wydaje polecenie do zdalnej bramy MG, prosząc o powtórzenie tonu faksowego.

MGC będzie monitorowało tony negocjacyjne faksu przesyłane pomiędzy bramami MG: lokalną i zdalną. Skoro tylko okaże się, że jest to rzeczywiście faks, to MGC może natychmiast podjąć działanie ustawiając obie bramy MG w trybach faksowych, co jest równoznaczne ze spełnieniem warunku rozpoczęcia normalnej sesji faksowej. Z kolei następuje dezaktywacja pakietu rozróżniania wywołania i sesja faksowa może być kontynuowana, dostarczając dokument poprzez sieć hybrydową. Pakiet rozróżniania Megaco jest również wystarczająco silny, by móc wykryć telefoniczne wywołania tekstowe.

Pojawiający się model Megaco i związane z nim standardy będą w stanie wspierać zarówno istniejące, jak i nowe aplikacje usług telefonicznych w hybrydowych sieciach telefonicznych, których technologia będzie mieszanką komutacji, IP i ATM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200