Mediatel konsoliduje Grupę

Celem wewnętrznej konsolidacji jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy Mediatel w tym ograniczenie kosztów jej funkcjonowania.

Zarząd Mediatel SA poinformował, że 30 września br. do sądu został złożony "Plan Połączenia spółek zależnych Emitenta". Obejmie on firmy Elterix i Mediatel Consulting.

Elterix jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Mediatel Consulting. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") tj. przez przeniesienia całego majątku Mediatel Consulting na Elterix. W wyniku połączenia Mediatel Consulting zostanie rozwiązana.

Połączenie zostanie dokonane przy uwzględnieniu przepisów art. 515 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Elterix w oparciu o przepisy, które stosuje się w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200