Mechaniczny pomocnik

DynaHelp pozwala na zbudowanie interaktywnego systemu pomocy w aplikacjach WWW.

DynaHelp pozwala na zbudowanie interaktywnego systemu pomocy w aplikacjach WWW.

Nie jest tajemnicą, że klient jest mniej przywiązany do wirtualnego sklepu niż do sklepu tradycyjnego - konkurencja jest zaledwie o kilka kliknięć dalej. Co więcej, według danych przedstawionych przez firmę Forrester Research, aż 66% koszyków napełnianych przez klientów w interneto- wych sklepach zostaje porzuconych, a zakup nie dochodzi do skutku. W wielu przypadkach dzieje się tak z uwagi na złą obsługę użytkownika - zarówno ze strony systemu, jak i personelu teoretycznie mającego pomagać w dokonywaniu zakupów.

DynaHelp firmy eHelp pozwala poprawić poziom obsługi klienta. Zbiera zapytania płynące od użytkowników oraz na żądanie kupującego udostępnia funkcje pomocy. Dzięki oddzieleniu funkcji pomocy od innych danych potrzebnych do tworzenia stron WWW DynaHelp poprawia użyteczność serwisu bez dokonywania istotnych zmian w aplikacji WWW.

Masywne rozwiązanie

Produkt jest łatwy do administrowania i działa wyjątkowo stabilnie. Niestety nie jest tani, choć należy zwrócić uwagę, że konkurencyjne rozwiązania, np. moduł Assistant w pakiecie Commerce Platform firmy eGain, nie są istotnie tańsze. Można go instalować na kilku serwerach (które obsługują poszczególne jego moduły), lecz pojedyncza instalacja DynaHelp może obsługiwać wiele serwisów internetowych. Produkt ten może być więc wykorzystywany w ramach modelu usług ASP.

Do podstawowej aplikacji został dołączony pakiet SDK (Software Deve- lopment Kit) pozwalający na rozbudo-wę funkcjonalności DynaHelp, np. do przeniesienia interakcji z klientem potrzebującym pomocy poza środowisko WWW.

Tylko HTML

Praca DynaHelp jest oparta na kodzie HTML. Nie potrzeba do strony dołączać dodatkowych skryptów - wystarczy umieścić standardowy wskaźnik HTML, będący odwołaniem do serwera DynaHelp. Wskaźnik ten przekazuje informację o stronie, na której użytkownik nacisnął ikonę będącą odwołaniem do systemu pomocy. DynaHelp wykorzystuje tę informację do wskazywania, które strony sprawiają użytkownikom najwięcej kłopotu. System pamięta też, jakie pytania zadawał użytkownik. Wówczas można przewidywać, czego użytkownicy będą chcieli się dowiedzieć, trafiając na daną stronę WWW.

Do systemu pomocy może prowadzić dodatkowa ścieżka - małe dowiązania dodawane do głównych stron WWW. Kliknięcie na dowiązania powoduje wywołanie małego okienka z krótką podpowiedzią.

Przy rozpoczęciu pracy z DynaHelp uruchamiany jest skaner, który ładuje i analizuje wszystkie strony WWW ze wskazanego serwera. Zdobyte informacje pozwalają na przygotowanie bazy danych pomocy. Tworzy się ją interaktywnie za pomocą graficznego edytora (pracującego przy użyciu HTML). DynaHelp potrafi samodzielnie wskazać potencjalne problemy związane z nawigacją po stronach WWW.

--------------------------------------------------------------------------------

eHelp DynaHelp 1.0Producent: eHelp Corp.

http://www.ehelp.com/DynaHelp/ehelp.

Platformy: Windows NT i 2000

Cena: ok. 15 tys. USD


TOP 200