Mazowsze południowokoreańskie

Wszystkie projekty wojewódzkich światłowodowych sieci szkieletowych są obciążone ryzykiem niepowodzeń z powodu opóźnień. Mazowsze, wybierając dopiero teraz wykonawcę i operatora z Korei Południowej, liczy, że nowy gracz pokaże na rynku zupełnie nową dynamikę.

Samorząd województwa mazowieckiego podpisał 3 października umowę na realizację projektu Internet dla Mazowsza. To największy z wojewódzkich projektów samorządowych sieci szerokopasmowych w Polsce realizowanych przez większość urzędów marszałkowskich w ramach regionalnych programów operacyjnych lub programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Będzie to też największy z projektów zaplanowanych przez regionalne samorządy w Europie. Wartość inwestycji szerokopasmowej realizowanej na Mazowszu wyniesie ok. 458 mln zł, a zawarte w tej kwocie dofinansowanie przekroczy kwotę 340 mln zł. W imieniu województwa za realizację projektu odpowiada Agencja Rozwoju Mazowsza. Podobnie jak w innych województwach, gdzie samorządy zdecydowały się wykorzystać środki unijne na rozwój infrastruktury szerokopasmowej, na Mazowszu powstanie światłowodowa sieć szkieletowa i dystrybucyjna z węzłami umożliwiającymi dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu w obszarach, w których mieszkańcy nie mieli dotąd okazji korzystać z konkurencyjnej oferty rynku telekomunikacyjnego. Do węzłów będzie się mógł podłączyć na równych hurtowych zasadach każdy operator sieci dostępowej. Każdy komercyjny operator będzie mógł też wykorzystać zdolności transmisyjne sieci światłowodowej dla własnych celów lub oferując usługi innym operatorom. Spośród innych projektów wojewódzkich projekt realizowany na Mazowszu wyróżnia plan budowy sieci NGA. Sieć FTTx doprowadzająca światłowody do budynków powstanie w 33 miejscowościach.

Państwo pomaga, gdzie rynek nie może

Zgodnie z zasadami dopuszczalności pomocy publicznej, podobnie jak w innych projektach wojewódzkich, założenia realizacji sieci musiały być poddane procedurze notyfikacji w Komisji Europejskiej. Samorządowa sieć szkieletowa nie powinna dublować sieci eksploatowanych przez operatorów komercyjnych, a ogólniej, nie powinna z nimi konkurować. Dlatego w fazie przygotowawczej poprzedzającej zawarcie umowy z wykonawcą dokonano szczegółowej analizy dostępności usług szerokopasmowych, włączając w to kilka faz otwartych konsultacji rynkowych. Chodziło głównie o to, by węzły dostępowe zbudowane za publiczne pieniądze nie powstawały w miejscowościach, których mieszkańcy mają już możliwość korzystania z konkurencyjnej oferty usług szerokopasmowych. Pomimo że Mazowsze obejmuje również aglomeracja warszawska, która podobnie jak większość dużych miast jest obszarem sporej konkurencji w usługach szerokopasmowych, to mieszkańcy ponad 82% miejscowości reszty województwa nie mogą liczyć na szybki internet w sieci stacjonarnej.

Jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie i technicznie, wykonawca projektujący przebiegi sieci szkieletowej powinien też brać pod uwagę wykorzystanie zdolności transmisyjnych oferowanych przez innych operatorów, którzy mają lub zamierzają zbudować w obszarze inwestycji trakty światłowodowe. Komisja Europejska, określając zasady dopuszczalności pomocy publicznej, przypomina o tym w decyzjach wydanych wobec poszczególnych projektów, zdając sobie sprawę, że interwencja państwa na rynkach regulowanych nie zawsze musi przynosić pożądane skutki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200