Mazowsze ma e-strategię

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął dzisiaj (przy jednym głosie wstrzymującym się) " Strategię e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego".

Celem opracowania dokumentu było określenie, jaki wpływ na rozwój województwa mazowieckiego będzie miała realizacja projektów i przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Jak podkreślają przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, nie chodziło tylko o przedstawienie możliwości informatyzacji urzędów administracji publicznej, lecz o zidentyfikowanie warunków do dynamizacji rozwoju województwa poprzez działania władz regionalnych przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.

Za priorytety e-rozwoju na Mazowszu uznano: stworzenie systemu usług on-line dla mieszkańców, pobudzanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, zarządzanie e-rozwojem oraz kreowanie i pomnażanie kapitału ludzkiego.

Realizacji tych celów mają służyć m.in. następujące projekty: Mazovia 2015 (Centra Kompetencji dla Społeczeństwa Wiedzy), Meganet (Partnerstwo dla zapewnienia szerokopasmowego dostępu do usług i treści Internetu dla mieszkańców Mazowsza), Edukom (Regionalny Program Edukacji dla Gospodarki Opartej na Wiedzy), Wrota Mazowsza (Mazowiecka Platforma Usług Społeczeństwa Informacyjnego), iMila (Inkubator Modernizacyjnych Inicjatyw Lokalnych), Kl@sa2010 (Regionalny Program Wspomagania Edukacji Szkolnej), Innovart (Mazowieckie Laboratorium Innowacji ICT) oraz Infoport (Mazowieckie Centrum e-Rozwoju).

Dokument został opracowany przez zespół Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".