Mazowsze ma e-strategię

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął strategię e-rozwoju dla tego regionu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął strategię e-rozwoju dla tego regionu.

Celem opracowania dokumentu było określenie, jaki wpływ na rozwój województwa mazowieckiego będzie miała realizacja projektów i przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Za priorytety e-rozwoju na Mazowszu uznano: stworzenie systemu usług online, pobudzanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, zarządzanie e-rozwojem oraz kreowanie i pomnażanie kapitału ludzkiego. Realizacji tych celów mają służyć m.in. następujące projekty: Mazovia 2015 (Centra Kompetencji dla Społeczeństwa Wiedzy), Meganet (Partnerstwo dla zapewnienia szerokopasmowego dostępu do usług i treści Internetu dla mieszkańców Mazowsza), Edukom (Regionalny Program Edukacji dla Gospodarki Opartej na Wiedzy), Wrota Mazowsza (Mazowiecka Platforma Usług Społeczeństwa Informacyjnego), iMila (Inkubator Modernizacyjnych Inicjatyw Lokalnych), Kl@sa2010 (Regionalny Program Wspomagania Edukacji Szkolnej), Innovart (Mazowieckie Laboratorium Innowacji ICT) oraz Infoport (Mazowieckie Centrum e-Rozwoju).


TOP 200